Vụ 14 VKSND tối cao đón nhận Cờ thi đua Chính phủ

30/12/2022 09:36

(kiemsat.vn)
Với những thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14) VKSND tối cao đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Ngày 29/12/2022, tại Hội nghị triển khai công tác năm 2022, thay mặt Lãnh đạo VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Vụ 14.

Mặc dù vẫn còn bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong những tháng đầu năm, nhân lực mỏng nhưng với tinh thần, trách nhiệm cùng với sự linh hoạt, thay đổi trong phương thức làm việc, Vụ 14 VKSND tối cao đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ phát sinh đột xuất được giao thuộc trách nhiệm của đơn vị bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Trong năm 2022, tập thể lãnh đạo đơn vị và toàn thể công chức Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14) VKSND tối cao luôn nêu cao tinh thần quyết tâm, không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thiện và phát triển; chủ động trong việc quán triệt và triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ được Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao giao theo phương châm công tác của Ngành “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”; đồng thời, đề ra phương châm công tác của đơn vị: Lãnh đạo phải “Trách nhiệm, Bản lĩnh, Đổi mới, Công tâm, Gương mẫu” trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; công chức phải “Chủ động, Sáng tạo, Kỷ luật, Trung thực, Tận tụy” trong thực hiện các nhiệm vụ để toàn đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với việc xác định công tác pháp chế là công tác trọng tâm công tác, năm 2022, đơn vị đã nỗ lực, cố gắng, giải quyết cơ bản những bất cập, vướng mắc về pháp luật của các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp và các bộ, ngành có liên quan, phục vụ đắc lực cho công tác thực tiễn của các đơn vị trong suốt thời gian qua. Công tác nghiên cứu, quản lý khoa học và có nhiều thay đổi tích cực, việc nghiên cứu khoa học đã được triển khai đến Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cho đến việc thay đổi về cơ cấu quản lý cấp phòng, cũng như việc hướng công tác nghiên cứu, quản lý khoa học theo hướng chuyên sâu và chuyên môn hóa nhằm phục vụ tốt hơn các yêu cầu mà Ngành đặt ra.

Những kết quả công tác trong năm 2022 đã tác động tích cực, kịp thời trong việc góp phần giúp Lãnh đạo VKSND tối cao thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Ngành; định hướng, xây dựng được chiến lược phát triển ngành Kiểm sát nhân dân; tăng cường hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong bối cảnh cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế nên được các Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành hữu quan và Lãnh đạo VKSND tối cao đánh giá cao về chất lượng, hiệu quả và tiến độ công việc.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đánh giá cao những thành tích mà Vụ 14 VKSND tối cao đã phấn đấu và đạt được trong năm vừa qua. Đồng chí tin tưởng, Vụ 14 sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; khắc phục khó khăn để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng thể chế trong năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao yêu cầu trong năm 2023, Vụ 14 chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 và Kế hoạch số 11-KH/TW ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; xây dựng Đề án nghiên cứu hoàn thiện quy định pháp luật về khởi kiện vụ án dân sự trong trường hợp chủ thể các quyền dân dự có liên quan đến lợi ích công và nhóm dễ bị tổn thương nhưng không có người đứng ra bảo vệ theo yêu cầu của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 và Kế hoạch số 11-KH/TW ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong toàn Ngành tổng kết thực tiễn thi hành 08 năm thực hiện Luật Tổ chức VKSND, 05 năm thực hiện Bộ luật Tố tụng hình sự trong ngành KSND theo Kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và VKSND tối cao; chủ trì tham mưu Lãnh đạo VKSND tối cao triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2023; đặc biệt, là các dự án luật, pháp lệnh liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của VKSND.

Cùng với đó, Vụ 14 tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của toàn Ngành, nhất là hoạt động nghiên cứu khoa học của VKS cấp dưới; chú trọng tính ứng dụng thực tiễn của sản phẩm nghiên cứu đề tài, đề án ngay từ khi đăng ký, xét chọn đề tài, đề án.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2023, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao mong rằng, Vụ 14 cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, người phụ trách lĩnh vực, công việc; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tận tụy của cán bộ, công chức trong đơn vị theo đúng phương châm công tác của Ngành và của Vụ 14. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước thúc đẩy việc chuyển đổi số trong công tác pháp chế, cải cách tư pháp và quản lý khoa học.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao trao Cờ thi đua Chính phủ cho tập thể Vụ Pháp chế và Quản lý Khoa học...

... và trao Cờ thi đua dẫn đầu Khối cho Phòng Khoa học kiểm sát.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đổi mới công tác thống kê và công nghệ thông tin của ngành Kiểm sát nhân dân theo hướng thực hiện số hóa báo cáo thống kê

(Kiemsat.vn) - Sáng ngày 29/12/2022, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin VKSND tối cao (Cục 2) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang