Đổi mới phương thức kiểm sát tại các Cơ sở giam giữ để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người tạm giam và người chấp hành án

09/01/2023 22:16

(kiemsat.vn)
Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 của Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8) VKSND tối cao, được xác định tại Hội nghị triển khai công tác năm 2023, tổ chức ngày 09/01/2023.

Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2022, Vụ 8 VKSND tối cao đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong việc tham mưu chỉ đạo toàn Ngành thực hiện có hiệu quả Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022, được Chủ tịch nước và Hội đồng tư vấn đặc xá đánh giá cao vị trí, vai trò và trách nhiệm của VKSND trong công tác đặc xá; tham mưu Viện trưởng ban hành “Quy trình kiểm sát giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và kiểm sát việc tha tù trước thời hạn có điều kiện”. Tăng cường công tác kiểm tra nghiệp vụ, đã vượt chỉ tiêu đề ra 05 cuộc kiểm tra nghiệp vụ đột xuất, ban hành 01 thông báo rút kinh nghiệm và 03 cuộc tập huấn đột xuất. Nghiên cứu, xây dựng tài liệu, tham mưu tổ chức Hội nghị tập huấn toàn Ngành về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, nội dung các chuyên đề đã giải quyết được phần nào khó khăn, vướng mắc của thực tiễn công tác.

Trong hoạt động kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, đã vượt chỉ tiêu 46 cuộc trực tiếp kiểm sát; 04 kháng nghị; 03 kiến nghị, ban hành hướng dẫn VKSND địa phương về phương thức kiểm sát việc hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Do vậy, đã đạt nhiều kết quả tích cực: Công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2022 được các cơ quan, tổ chức thực hiện nghiêm túc; thủ tục pháp luật trong việc bắt, giữ được thực hiện chặt chẽ, chất lượng bắt, giữ hình sự được nâng lên, tỷ lệ bắt tạm giữ hình sự sau đó xử lý hành chính chiếm tỷ lệ 0,21%; công tác quản lý giam, giữ nhìn chung được chấp hành nghiêm chỉnh; việc thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật...

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đánh giá cao những thành tích của Vụ 8 VKSND tối cao đã đạt được và tin tưởng đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Vụ 8 VKSND tối cao đã đạt được trong năm 2022. Để thực hiện tốt công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2023, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đề nghị tiếp tục đổi mới phương thức kiểm sát trong hoạt động tại các Cơ sở giam giữ, nhất là tại các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam đảm bảo thực chất, hiệu quả, trong đó tập trung kiểm sát về công tác quản lý giam giữ và đảm bảo thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Tăng cường phối hợp kiểm tra Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, với Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam tại các địa phương, mời Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp giám sát trong định kỳ trực tiếp kiểm sát tại Cơ sở giam giữ bảo đảm điều kiện thi hành các quy định của pháp luật.

Đồng thời, chú trọng kiểm sát việc áp dụng, thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh; việc xét hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, chủ động xác minh điều kiện hoãn, tạm đình chỉ của người chấp hành án, kịp thời phát hiện trường hợp không đủ điều kiện hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù để kháng nghị.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Vụ 8 VKSND tối cao.

Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến trao Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua cho Vụ 8 VKSND tối cao.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang