VKSND cấp cao tại TP. HCM đạt và vượt nhiều chỉ tiêu theo yêu cầu của Ngành và Quốc hội

13/01/2023 08:43

(kiemsat.vn)
Sáng ngày 10/01/2023, VKSND cấp cao tại TP. HCM (Viện cấp cao 3) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng VKSND cấp cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP.HCM phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2022, Viện cấp cao 3 đã kịp thời quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả, bám sát Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 về công tác ngành Kiểm sát nhân dân và các chỉ thị công tác chuyên đề của Viện trưởng VKSND tối cao. Viện cấp cao 3 tiếp tục xác định nhiệm vụ “chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và chống tham nhũng, tiêu cực” là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm, quan trọng hàng đầu. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự và công tác tổ chức cán bộ là các khâu trọng tâm đột phá và tiếp tục đổi mới mạnh mẽ trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Đơn vị đã phối hợp với Tòa án nhân dân cấp cao trong công tác giải quyết các loại án, đạt tỷ lệ 72,8%, tăng 19,5% so với cùng kỳ; ban hành 38 hướng dẫn giải quyết lại vụ án đối với vụ án hình sự bị Tòa án nhân dân cấp cao tuyên hủy để điều tra lại; 57 thông báo rút kinh nghiệm. Đối với những vụ án do Trung ương chỉ đạo, án dư luận quan tâm, án phức tạp đều có sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của lãnh đạo Viện; đặc biệt là quan điểm đề xuất giải quyết vụ án của Kiểm sát viên đều được Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được tổ chức thực hiện tốt; từ thái độ tiếp công dân đến nội dung giải thích pháp luật, hướng dẫn thấu đáo, tận tình của công chức, Kiểm sát viên đã tạo niềm tin sâu sắc cho công dân vào việc thực hiện chức năng của Ngành.

Viện cấp cao 3 đã hoàn thành đạt và vượt mức nhiều chỉ tiêu Quốc hội và Ngành giao như: chỉ tiêu về số lượng kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm trong mọi lĩnh vực án; chỉ tiêu về chất lượng kháng nghị phúc thẩm án hình sự và dân sự; chất lượng kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm án hình sự và hành chính; chỉ tiêu về tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết trên tổng sổ hồ sơ phải xem xét giải quyết (đạt 87,2%). Ngoài ra, nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ khác như: kiến nghị, thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm trong các lĩnh vực cũng đạt và vượt chỉ tiêu.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Viện cấp cao 3 xác định đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo Viện tiếp tục được tăng cường và đổi mới. Luôn bám sát chỉ thị công tác năm, các chỉ thị công tác chuyên môn, công tác xây dựng ngành của Viện trưởng VKSND tối cao; kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm của đơn vị để triển khai và đôn đốc các đơn vị trực thuộc trong quá trình thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng Viện Cấp cao 3 đề nghị toàn đơn vị thời gian tới tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức; chủ động tìm nguồn cán bộ có chất lượng từ các Viện kiểm sát địa phương và các ngành tư pháp, tăng cường biên chế để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn nghiệp vụ trong đơn vị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trong đơn vị để đào tạo cán bộ, nhất là đội ngũ công chức mới tuyển dụng.

Bên cạnh đó, cần nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố và chất lượng tranh tụng trong hoạt động xét xử các vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Đẩy mạnh công tác thanh tra, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan, đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Viện cấp cao 3 giai đoạn 2021- 2025. 

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng Viện cấp cao 3 tặng hoa cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối năm 2022.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang