Công an không được công khai hình ảnh đơn vị mình lên mạng xã hội

22/09/2017 09:21

(kiemsat.vn)
– Công an không được phép giới thiệu, sử dụng tên, hình ảnh, phiên hiệu đơn vị công an lên các trang mạng xã hội (facebook, instagram, zalo…).

Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 27/2017/TT-BCA Quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân. Ngoài quy tắc ứng xử khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ, ứng xử trong nội bộ, trong quan hệ xã hội, ứng cử với Nhân dân, với người vi phạm pháp luật, với tổ chức, cá nhân nước ngoài, gia đình, nơi cư trú, nơi công cộng và môi trường tự nhiên thì quy tắc ứng xử, giao tiếp qua điện thoại và phương tiện điện tử khác là một trong những nội dung nổi bật, đáng chú ý được quy định tại Thông tư này.

Công an không được công khai hình ảnh đơn vị mình lên mạng xã hội

Điều 13, Thông tư số 27/2017/TT-BCA quy định cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân không được phép giới thiệu, sử dụng tên hình ảnh, phiên hiệu đơn vị công an lên các trang mạng xã hội (Ảnh internet)

Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên của các học viện, nhà trường, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân có trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Theo đó, Điều 13 “Ứng xử, giao tiếp qua điện thoại và phương tiện điện tử khác” cán bộ, sĩ quan Công an nhân dân phải tuân thủ những quy tắc sau đây:

Đối với trường hợp giao tiếp qua điện thoại, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải xưng tên, chức danh, đơn vị công tác, nội dung trao đổi đầy đủ, rõ ràng, sử dụng ngôn ngữ giao tiếp văn minh, lịch sự, ngắn gọn, dễ hiểu. Đặc biệt chú ý, không trao đổi nội dung bí mật qua điện thoại.

Quy định khi sử dụng phương tiện điện tử, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân không được phép giới thiệu, sử dụng tên, hình ảnh, phiên hiệu đơn vị công an lên các trang mạng xã hội.

Không được truy cập, lưu trữ, phát tán, bình luận, chia sẻ các thông tin, tài liệu, bài viết, hình ảnh có nội dung trái với thuần phong mỹ tục, trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của ngành Công an.

Bộ trưởng Bộ Công an giao trách nhiệm cho Tổng cục trưởng, tư lệnh, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Cảnh sát PCCC tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm quán triệt, triển khai thực hiện. Tổng cục Chính trị Công an có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thông tư và báo cáo Bộ trưởng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/10/2017, thay thế quyết định số 893/2008/QĐ-BCA ngày 4/7.2008.

Xem chi tiết tại đây.

Đan Thanh

(giới thiệu)

Ban đại diện phụ huynh học sinh không được quyền thu tiền

(Kiemsat.vn) – Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu như bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, tiền vệ sinh lớp học, vệ sinh trường.

Đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập

(Kiemsat.vn) – Đến năm 2021, giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015. Cơ bản chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ những đơn vị đã bảo đảm tự chủ tài chính).
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang