Cơ quan, người tiến hành, người tham gia tố tụng dân sự

24/02/2017 03:38

(kiemsat.vn)
– Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 bổ sung chức danh Thẩm tra viên, Kiểm tra viên là người tiến hành tố tụng; thẩm quyền của người tiến hành tố tụng; sửa đổi, bổ sung quy định về người tham gia tố tụng.

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng

-Việc thay đổi người tiến hành tố tụng trên cơ sở pháp điển hóa các văn bản hiện hành có liên quan; bổ sung quy định Thẩm tra viên, Kiểm tra viên là người tiến hành tố tụng và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các chủ thể này để phù hợp với Luật Tổ chức TAND năm 2014 và Luật Tổ chức VKSND năm 2014.

-Bổ sung quy định Chánh án Tòa án khi giải quyết các vụ việc dân sự có quyền kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên nhằm cụ thể hóa và bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với quy định tại khoản 7 Điều 2 Luật Tổ chức TAND năm 2014.

Người tham gia tố tụng

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về người tham gia tố tụng như sau:

– Bổ sung đương sự là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi để phù hợp với BLDS năm 2015;

– Bổ sung quy định đương sự có nghĩa vụ gửi cho đương sự khác hoặc người đại diện hợp pháp của họ bản sao đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ, trừ tài liệu chứng cứ mà đương sự khác đã có và tài liệu, chứng cứ mà Tòa án không được công khai theo quy định tại khoản 2 Điều 109.

– Bỏ quy định về điều kiện “được Tòa án chấp nhận” đối với trường hợp người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự; thay vào đó, chỉ thực hiện thủ tục đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, tạo điều kiện thuận lợi cho người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự tham gia tố tụng trong các vụ việc dân sự (Điều 75);

– Sửa đổi, bổ sung quy định về người giám định, quyền, nghĩa vụ của người giám định để phù hợp với Luật Giám định tư pháp;

– Bổ sung quy định pháp nhân là người đại diện trong tố tụng dân sự để phù hợp với BLDS năm 2015 (khoản 1 Điều 85).

(Trích bài viết: “Những điểm mới cơ bản của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015” của TS. Hoàng Thị Quỳnh Chi, đăng trên Tạp chí Kiểm sát số 5/2016).

Bài 1: Những quy định mới của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự

Bài 2 : Những nguyên tắc cơ bản và thẩm quyền của Tòa án trong tố tụng dân sự

Kỳ sau (bài 4): Chứng minh và chứng cứ trong tố tụng dân sự.

Kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn

(Kiemsat.vn) - Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 đã bổ sung quy định mới về giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn, trong đó quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục này.

Thời điểm nào gửi bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự?

(Kiemsat.vn) – Việc BLTTDS năm 2015 quy định ngay sau khi kết thúc phiên tòa, phiên họp Kiểm sát viên phải gửi văn bản phát biểu ý kiến cho Tòa án để lưu vào hồ sơ vụ án là đã gây những khó khăn cho Kiểm sát viên và không phù hợp với thực tiễn xét xử.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang