Chương trình hành động của Chính phủ về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

16/10/2018 11:44

(kiemsat.vn)
Ngày 08/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Theo đó, để cải cách chính sách bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết 28-NQ/TW thì Chính phủ sẽ tiến hành:

- Sửa đổi các quy định về mức đóng, căn cứ đóng BHXH để đạt mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHXH.

- Giảm điều kiện thời gian tham gia BHXH tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí.

- Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc sang các nhóm đối tượng khác.

- Tăng quyền lợi nếu bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí, giảm quyền lợi nếu hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

- Điều chỉnh tỷ lệ tích lũy để đạt tỉ lệ hưởng lương hưu tối đa phù hợp với thông lệ quốc tế.

- Hoàn thiện các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, đặc biệt đối với các hành vi trốn đóng, nợ đọng, trục lợi BHXH.

Ảnh minh họa (Internet)

Ngoài ra, tại Nghị quyết cũng đề cập đến một số nội dung đáng chú ý về tiền lương của người lao động, cụ thể:

- Sửa đổi quy định về tiền lương để thuận lợi trong việc xác định căn cứ đóng BHXH của khu vực doanh nghiệp ít nhất bằng khoảng 70% tổng tiền lương và các khoản thu nhập khác có tính chất lương của người lao động.

- Thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang làm việc.

- Điều chỉnh cách tính lương hưu theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững.

- Thực hiện giảm quyền lợi nếu hưởng BHXH một lần bằng việc tăng tỉ lệ giảm trừ tiền lương hưu đối với người lao động muốn nhận chế độ hưu trí sớm.

Xem toàn bộ Nghị quyết tại đây

Xem thêm >>>

Năm 2021: Áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm

Mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 là 5,3%

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang