Sẽ có phiên bản điện tử cho sách giáo khoa do Bộ GD&ĐT biên soạn

15/10/2018 11:00

(kiemsat.vn)
Đây là một trong những nội dung quan trọng trong văn bản giải trình của Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) về một số vấn đề cử tri quan tâm trước kỳ họp Quốc hội tới.

Sắp tới học sinh sẽ có sách giáo khoa phiên bản điện tử miễn phí (Ảnh: Tiền phong)

Bản giải trình nêu rõ: Quá trình dự thảo Chương trình Giáo dục phổ thông mới và lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân nảy sinh những quan điểm khác nhau, thậm chí trái chiều nên cần thêm thời gian để lắng nghe, chắt lọc, tiếp thu, đồng thời giải thích, tuyên truyền tạo sự đồng thuận của xã hội. Việc chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Chương trình (đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất) cần có thời gian, nguồn lực và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các địa phương. Vì vậy, việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới phải gia hạn theo Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội về việc điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Thời gian tới, cả nước sẽ “thực hiện xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa; có một số sách giáo khoa cho mỗi môn học” theo Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội. Và bộ sách giáo khoa do Bộ GD&ĐT chủ trì biên soạn sẽ được công bố công khai, bao gồm phiên bản sách điện tử để giáo viên, học sinh được sử dụng rộng rãi, bình đẳng.  

Bộ GD&ĐT thừa nhận việc tái sử dụng sách giáo khoa hiện nay chưa nhiều; các trường học, phụ huynh không tạo được thói quen giữ gìn sách cho học sinh, gây tốn kém, lãng phí.

Trong đó, một phần nguyên nhân là giáo viên tổ chức dạy học chưa đúng, để học sinh điền số liệu và làm các bài tập trực tiếp vào sách giáo khoa.

Ngoài ra, việc này cũng có nguyên nhân do nhiều phụ huynh (đặc biệt là ở các thành phố lớn) có điều kiện về kinh tế nên muốn cho con em mình được học sách giáo khoa mới hàng năm; chủ động hướng dẫn học sinh viết vào sách cho nhanh và thuận lợi trong quá trình học tập.

Do đó, việc triển khai phiên bản sách điện tử của bộ sách giáo khoa sẽ giảm thiểu tình trạng lãng phí, đồng thời tránh được tình trạng độc quyền sản xuất, phát hành sách giáo khoa.

Để bảo đảm cạnh tranh bình đẳng giữa sách giáo khoa do Bộ GD&ĐT chủ trì biên soạn với các sách giáo khoa khác, Bộ này sẽ chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính trình Chính phủ phương án cụ thể về giá sách. Khi biên soạn sách giáo khoa mới, các nhà xuất bản tham gia viết sách và sở GD&ĐT sẽ được hướng dẫn, tập huấn giáo viên về việc sử dụng sách để học sinh có ý thức giữ gìn, bảo quản, đảm bảo sách giáo khoa được sử dụng nhiều lần, tránh lãng phí. 

Mặt khác, nhằm tạo sự cạnh tranh lành mạnh, tránh tình trạng độc quyền khi có nhiều sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT đang xây dựng thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo hướng giao quyền lựa chọn cho cơ sở giáo dục phổ thông trên cơ sở nguyện vọng của học sinh, cha mẹ học sinh. Thông tư sẽ quy định cụ thể trách nhiệm của sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông trong việc quản lý việc lựa chọn, sử dụng sách giáo khoa; có chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền lựa chọn của học sinh, cha mẹ học sinh.

Xem thêm>>>

Thêm 05 nhà xuất bản được cấp phép xuất bản sách giáo khoa

Kiểm tra việc in và phát hành sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang