Chế tài áp dụng đối với pháp nhân phạm tội trong BLHS 2015

29/09/2017 08:42

(kiemsat.vn)
Pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 31 tội danh được liệt kê cụ thể tại Điều 76 của BLHS (chiếm tỷ lệ 9,87%). Các tội danh này đều thuộc nhóm tội phạm về kinh tế và nhóm tội phạm về môi trường.

Chế tài áp dụng đối với pháp nhân phạm tội trong BLHS 2015

Điều 75 quy định rõ 04 điều kiện để một pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự, bao gồm:

– Hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân;

– Hành vi phạm tội được thực hiện có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của pháp nhân;

– Hành vi phạm tội được thực hiện vì lợi ích của pháp nhân;

– Chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hệ thống chế tài áp dụng đối với pháp nhân phạm tội được quy định tại Điều 33 và khoản 2 Điều 46 của BLHS 2015 bao gồm:

03 hình phạt chính:

– Phạt tiền;

– Đình chỉ hoạt động có thời hạn;

– Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

03 hình phạt bổ sung:

– Cấm kinh doanh,

– Cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định;

– Cấm huy động vốn; phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính

04 biện pháp tư pháp:

– Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm;

– Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại;

– Buộc công khai xin lỗi; buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

– Buộc thực hiện một số biện pháp nhằm khắc phục, ngăn chặn hậu quả tiếp tục xảy ra.

Anh Minh

(Giới thiệu)

Xem các tin có liên quan >>>>>

Điểm mới của BLHS 2015 (sửa đổi) về nhóm tội phạm kinh tế, môi trường

BLHS 2015: Bổ sung Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người

Quy định mới về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Quy định mới về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(Kiemsat.vn) - So với BLHS 1999, BLHS 2015 thì trong BLHS 2017 đã sửa đổi, bổ sung một số điểm mới thể hiện sự tiến bộ về kỹ thuật lập pháp đối với Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điểm mới của BLHS 2015 đối với các tội xâm phạm hoạt động tư pháp

(Kiemsat.vn) – Đối với các tội xâm phạm hoạt động tư pháp, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 (BLHS 2015) quy định mở rộng khách thể, đối tượng; bổ sung những chủ thể mới và tội danh mới; sửa đổi chế tài theo hướng tăng mức hình phạt lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân đối với các chủ thể là người tiến hành tố tụng.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang