Biên soạn lại giáo trình giảng dạy liên quan đến BLHS năm 2015

02/10/2017 10:44

(kiemsat.vn)
Rà soát hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, cơ sở đào tạo nghề tư pháp, đào tạo các chức danh tư pháp và chương trình, sách giáo khoa môn Giáo dục công dân cấp trung học phổ thông có nội dung liên quan đến BLHS năm 2015 để sửa đổi, bổ sung hoặc biên soạn lại cho phù hợp với quy định mới của Bộ luật.

Ngày 27/9/2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1559/QĐ-BTP về Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự 2015 của Bộ Tư pháp.

Cụ thể, trong quý IV/2017, các cơ sở đào tạo, giáo dục pháp luật phải rà soát toàn bộ giáo trình, tài liệu giảng dạy có nội dung liên quan đến BLHS 2015 và biên soạn lại cho phù hợp với quy định mới, cụ thể:

Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Hướng dẫn Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ Tư pháp tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc biên soạn lại giáo trình, tài liệu giảng dạy và hướng dẫn giảng viên cập nhật ngay những nội dung quy định mới của Bộ luật khi giảng dạy các bộ môn có liên quan trong khi chưa sửa đổi, bổ sung giáo trình, tài liệu.

Các giảng viên phải cập nhật ngay những nội dung quy định mới của BLHS năm 2015 khi giảng dạy các bộ môn có liên quan trong khi chưa sửa đổi, bổ sung giáo trình và tài liệu.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan liên quan tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ luật sư, người giám định tư pháp, cán bộ tư vấn pháp luật, đấu giá viên và các đối tượng khác có liên quan.

Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Trước đó, Kiemsat.vn đã đưa tin, ngày 13/9/2017 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1359/QĐ-TTg về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 19/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự.

Ngoài nhiệm vụ đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan, Quyết định 1359/QĐ-TTg yêu cầu cụ thể nhiệm vụ đối với VKSND tối cao như sau:

Về việc rà soát các vụ án hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 để thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án…

Về việc biên soạn tài liệu quán triệt chung, phổ biến, giới thiệu BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14; tài liệu tập huấn chuyên sâu chung về Bộ luật Hình sự năm 2015, bảo đảm sự đầy đủ, thống nhất về nội dung của tài liệu tập huấn chuyên sâu, đề nghị VKSND tối cao phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ này. Thời gian hoàn thành: Trong tháng 9, tháng 10 năm 2017.

Chi tiết Quyết định số 1559.

Xem các tin có liên quan >>>>>

Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

Kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Anh Minh
(giới thiệu)

Quy định mới về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(Kiemsat.vn) - So với BLHS 1999, BLHS 2015 thì trong BLHS 2017 đã sửa đổi, bổ sung một số điểm mới thể hiện sự tiến bộ về kỹ thuật lập pháp đối với Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

BLHS 2015: Bổ sung Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người

(Kiemsat.vn) - Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người là tội danh mới được quy định tại Điều 154 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang