Chế tài áp dụng đối với pháp nhân phạm tội trong BLHS 2015

Ngày đăng : 08:42, 29/09/2017

(Kiemsat.vn) - Pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 31 tội danh được liệt kê cụ thể tại Điều 76 của BLHS (chiếm tỷ lệ 9,87%). Các tội danh này đều thuộc nhóm tội phạm về kinh tế và nhóm tội phạm về môi trường.

Chế tài áp dụng đối với pháp nhân phạm tội trong BLHS 2015

Điều 75 quy định rõ 04 điều kiện để một pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự, bao gồm:

– Hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân;

– Hành vi phạm tội được thực hiện có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của pháp nhân;

– Hành vi phạm tội được thực hiện vì lợi ích của pháp nhân;

– Chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hệ thống chế tài áp dụng đối với pháp nhân phạm tội được quy định tại Điều 33 và khoản 2 Điều 46 của BLHS 2015 bao gồm:

03 hình phạt chính:

– Phạt tiền;

– Đình chỉ hoạt động có thời hạn;

– Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

03 hình phạt bổ sung:

– Cấm kinh doanh,

– Cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định;

– Cấm huy động vốn; phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính

04 biện pháp tư pháp:

– Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm;

– Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại;

– Buộc công khai xin lỗi; buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

– Buộc thực hiện một số biện pháp nhằm khắc phục, ngăn chặn hậu quả tiếp tục xảy ra.

Anh Minh

(Giới thiệu)

Xem các tin có liên quan >>>>>

Điểm mới của BLHS 2015 (sửa đổi) về nhóm tội phạm kinh tế, môi trường

BLHS 2015: Bổ sung Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người

Quy định mới về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản