Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Lào Cai ký quy chế phối hợp với Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy

31/05/2024 07:43

(kiemsat.vn)
Vừa qua, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Lào Cai đã tổ chức ký Quy chế phối hợp với 09 Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh Lào Cai, tạo cơ sở và điều kiện thuận lợi trong việc phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Lào Cai ký Quy chế phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Quy chế phối hợp giữa Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Lào Cai với Ban thường vụ cấp ủy các huyện, thị, thành phố có những điểm chung về phạm vi và đối tượng áp dụng, nguyên tắc và phương thức phối hợp, về các nội dung cụ thể của hoạt động phối hợp thì tùy theo tính đặc thù của mỗi địa phương có những quy định riêng về việc thực hiện cơ chế phối hợp để đảm bảo tính phù hợp, hiệu quả và khả thi tại mỗi địa bàn, phù hợp với quy định của pháp luật. 

Theo đó, hai bên thống nhất một số nội dung phối hợp trên các lĩnh vực: Phối hợp trong công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị; phối hợp trong việc xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; lãnh đạo xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; phối hợp trong công tác tổ chức và cán bộ; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc, kinh phí để nâng cao điều kiện hoạt động của VKSND.

Việc ký kết Quy chế phối hợp được đánh giá là rất quan trọng và hết sức cần thiết, thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng; tạo cơ sở vững chắc và tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp công tác giữa hoạt động của VKSND với cấp ủy và chính quyền địa phương nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bên liên quan, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Một số hình ảnh ký kết quy chế giữa Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Lào Cai với các Ban thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy và Thành ủy thuộc tỉnh Lào Cai:

Kinh nghiệm của Hoa Kỳ trong điều tra tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên không gian mạng

(Kiemsat.vn) - Qua bài viết, tác giả giới thiệu một số kinh nghiệm của Hoa Kỳ trong điều tra tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên không gian mạng, như: Mục tiêu của hoạt động điều tra, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng; kỹ năng lấy lời khai dựa trên tìm hiểu và nắm bắt tâm lý trẻ em, đặc biệt là đối tượng trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục; kỹ năng điều tra kỹ thuật số.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang