06 biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Luật Trọng tài thương mại

02/05/2018 14:03

(kiemsat.vn)
Việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có ý nghĩa trong việc bảo vệ kịp thời các quyền và lợi ích hợp pháp và nhu cầu cấp bách của đương sự, bảo toàn được tài sản tranh chấp hoặc bảo vệ được chứng cứ… Hội đồng trọng tài phải xem xét, quyết định áp dụng khi đương sự có yêu cầu và xuất trình được chứng cứ chứng minh việc áp dụng biện pháp này là có cơ sở và cần thiết.

Điều 48 - Luật Trọng tài thương mại, quy định: “1. Các bên tranh chấp có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài, Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của Luật này và các quy định của pháp luật có liên quan, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 2. Việc yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không bị coi là sự bác bỏ thỏa thuận trọng tài hoặc khước từ quyền giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 49, Luật Trọng tài thương mại thì có 06 biện pháp khẩn cấp tạm thời:

1. Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp

2. Cấm hoặc buộc bất kỳ bên tranh chấp nào thực hiện một hoặc một số hành vi nhất định nhằm ngăn ngừa các hành vi ảnh hưởng bất lợi đến quá trình tố tụng trọng tài

3. Kê biên tài sản đang tranh chấp

4. Yêu cầu bảo tồn, cất trữ, bán hoặc định đoạt bất kỳ tài sản nào của một hoặc các bên tranh chấp

5. Yêu cầu tạm thời về việc trả tiền giữa các bên

6. Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp

Để áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải, bên yêu cầu áp dụng phải có đơn gửi đến Hội đồng trọng tài, đơn phải bao gồm các nội dung sau

- Tên, địa chỉ của bên yêu cầu biện pháp khẩn cấp tạm thời; 

- Ngày tháng năm làm đơn; 

- Tên, địa chỉ của bên bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; 

- Tóm tắt nội dung vụ tranh chấp; 

- Lý do cần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; 

- Biện pháp khẩn cấp tạm thời cần được áp dụng và các yêu cầu cụ thể;

(Kèm theo đơn yêu cầu phải có cá tài liệu, chứng cứ chứng minh sự cần thiết phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời).

Trách nhiệm của bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời: Bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải chịu trách nhiệm về yêu cầu của mình. Trong trường hợp bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng và gây thiệt hại cho bên kia hoặc cho người thứ ba thì phải bồi thường.

Xem chi tiết Luật Trọng tài thương mại tại đây.

Xem thêm >>>

Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự

Kê biên tài sản theo BLTTHS năm 2015

Hướng dẫn xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu

Từ ngày 01/5/2018: Giảm giá cước kết nối giữa hai mạng di động

(Kiemsat.vn) - Thông tư 48/2017/TT-BTTTT quy định giá cước kết nối trả cho mạng di động nội hạt và cuộc gọi thoại của mạng di động kết cuối vào mạng di động, có hiệu lực từ ngày hôm nay 1/5.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang