Những tội danh nào bị bãi bỏ trong BLHS 2015 (sửa đổi)

10/08/2017 04:00

(kiemsat.vn)
Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã bãi bỏ 11 tội danh của Bộ luật Hình sự 1999 (vì đã bổ sung hành vi vào các tội khác).

Ảnh minh họa (internet)

Cụ thể, theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), thì 11 tội danh sau đây bị bãi bỏ:

– Tội hoạt động phỉ: Điều 83;

– Tội tảo hôn: Điều 148 (một phần nội dung);

– Tội đăng ký kết hôn trái pháp luật: Điều 149;

– Tội kinh doanh trái phép: Điều 159;

– Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng: Điều 165;

– Tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế: Điều 167;

– Tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp: Điều 170;

– Tội sử dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng: Điều 178;

– Tội không chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính: Điều 269;

– Tội làm nhục, hành hung người chỉ huy hoặc cấp trên: Điều 319;

– Tội làm nhục hoặc dùng nhục hình đối với cấp dưới: Điều 320;

Phạm Hằng

(giới thiệu)

Quy định mới về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(Kiemsat.vn) - So với BLHS 1999, BLHS 2015 thì trong BLHS 2017 đã sửa đổi, bổ sung một số điểm mới thể hiện sự tiến bộ về kỹ thuật lập pháp đối với Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điểm mới của BLHS 2015 đối với các tội xâm phạm hoạt động tư pháp

(Kiemsat.vn) – Đối với các tội xâm phạm hoạt động tư pháp, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 (BLHS 2015) quy định mở rộng khách thể, đối tượng; bổ sung những chủ thể mới và tội danh mới; sửa đổi chế tài theo hướng tăng mức hình phạt lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân đối với các chủ thể là người tiến hành tố tụng.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang