Vụ 9 VKSND tối cao đón nhận Cờ thi đua Chính phủ

11/01/2023 10:11

(kiemsat.vn)
Ngày 10/01/2023, Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Kiểm sát viên VKSND tối cao; đồng chí Lê Thành Dương, nguyên Kiểm sát viên VKSND tối cao; lãnh đạo cùng toàn thể công chức Vụ 9 VKSND tối cao.

Theo báo cáo kết quả công tác năm 2022, lãnh đạo Vụ 9 VKSND tối cao đã kịp thời quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị công tác năm 2022 của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác trọng tâm của VKSND tối cao, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của đơn vị, chủ động việc phân loại, xử lý, giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, ưu tiên giải quyết đối với những đơn do các cơ quan Nhà nước ở Trung ương gửi đến, đơn phức tạp, sắp hết thời hạn giải quyết; phối hợp với Vụ nghiệp vụ trong việc phân loại, xử lý, giải quyết đơn; không để xảy ra tình trạng hồ sơ để quá hạn do lỗi chủ quan; việc nghiên cứu hồ sơ, đề xuất quan điểm giải quyết bảo đảm chất lượng.

Đồng thời, thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân trong việc phân loại, xử lý đơn. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Thường xuyên thông báo tình hình xử lý và kết quả giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với vụ Giám đốc kiểm tra II, III Tòa án nhân dân tối cao; đối với những vụ, việc VKSND thụ lý đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm yêu cầu Tòa án chuyển hồ sơ nhưng không nhận được, VKSND đều ban hành Thông báo xử lý đơn gửi đương sự biết và hướng dẫn đương sự theo dõi kết quả tại cơ quan có thẩm quyền đang thụ lý, giải quyết. Bên cạnh đó, đơn vị đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, do vậy, đơn vị đã đạt và vượt một số chỉ tiêu đã đề ra.

Đặc biệt Vụ 9 VKSND tối cao xác định công tác đột phá gồm: “Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, nâng chất lượng giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình có hiệu lực pháp luật, đảm bảo đạt chỉ tiêu theo yêu cầu của Quốc hội đối với công tác dân sự”. Nâng cao chất lượng kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các bản án, quyết định giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Áp dụng phương pháp sơ đồ tư duy trong nghiên cứu hồ sơ, báo cáo án Lãnh đạo VKSND tối cao 100% bằng sơ đồ tư duy.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao biểu dương kết quả công tác Vụ 9 VKSND tối cao đã đạt được trong năm 2022. Về nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu, thời gian tới đơn vị cần tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và hoạt động theo phương châm của Lãnh đạo VKSND tối cao “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng yêu cầu tập thể Lãnh đạo Vụ 9 VKSND tối cao nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, phân công nhiệm vụ một cách hợp lý, khoa học đối với từng phòng và từng Kiểm sát viên. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Tham mưu Lãnh đạo Viện xây dựng các văn bản hướng dẫn chuyên sâu đối với khâu công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự để thực hiện trong toàn Ngành. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phân loại, xử lý, thụ lý, giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, từng bước thực hiện số hóa hồ sơ.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Lê Thành Dương, nguyên Kiểm sát viên VKSND tối cao, nguyên Vụ trưởng Vụ 9 VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Vụ 9 VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối cho tập thể phòng thuộc Vụ 9 VKSND tối cao.

Đồng chí Vương Văn Bép, Vụ trưởng Vụ 9 VKSND tối cao trao danh hiệu thi đua cho cá nhân có thành tích xuất sắc.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang