Vụ 8 VKSND tối cao ký kết Kế hoạch phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Y tế

06/05/2022 21:44

(kiemsat.vn)
Chiều ngày 06/5, tại trụ sở cơ quan VKSND tối cao đã tổ chức lễ ký Kế hoạch phối hợp giữa Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự VKSND tối cao với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế và với Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng Bộ Công an.

Đồng chủ trì Lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Dự Lễ ký kết có đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8) VKSND tối cao; đồng chí Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế; Trung tướng Nguyễn Văn Phục, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (C11) Bộ Công an. Cùng tham dự Lễ ký kết có các đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ 8, Phó Cục trưởng C11, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế và lãnh đạo các đơn vị cấp phòng trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu tại Lễ ký kết.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao cho biết, qua theo dõi kết quả hoạt động của các đơn vị nghiệp vụ thời gian qua, Lãnh đạo VKSND tối cao đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Vụ 8 VKSND tối cao và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế trong công tác quản lý, điều trị đối tượng áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh; kết quả phối hợp giữa Vụ 8 VKSND tối cao và C11 Bộ Công an trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng. Công tác phối hợp giữa các đơn vị đã góp phần bảo đảm công tác quản lý, điều trị đối tượng áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh; công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cho rằng, công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh nói chung liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân được Hiến pháp và pháp luật bảo vệ nên nhận được sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước cũng như toàn xã hội. Pháp luật chưa quy định về công tác phối hợp giữa các đơn vị, do vậy việc ký kết các Kế hoạch phối hợp sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các đơn vị phối hợp toàn diện, chặt chẽ hơn nữa trên các mặt công tác có liên quan đồng thời tạo tiếng nói chung nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện quy định của pháp luật.

Nội dung Kế hoạch phối hợp giữa Vụ 8 VKSND tối cao với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế gồm: Phối hợp về tiếp nhận và xử lý thông tin; phối hợp trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh; phối hợp khảo sát nắm tình hình chấp hành quy định trong quản lý đối tượng chữa bệnh bắt buộc; phối hợp trong tham mưu nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các văn bản hướng dẫn mâu thuẫn, chồng chéo hoặc chưa phù hợp thực tiễn về thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh.

 

Nội dung Kế hoạch phối hợp giữa Vụ 8 VKSND tối cao với C11 Bộ Công an gồm: Phối hợp về tiếp nhận và xử lý thông tin; phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành các quy định của pháp luật về tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng; phối hợp kiểm tra tình hình chấp hành quy định trong quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng; phối hợp trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ; phối hợp trong việc cung cấp số liệu và trao đổi thông tin theo đề nghị của lãnh đạo hai bên,…

Kế hoạch phối hợp sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị tham gia ký kết và các Ngành; đồng thời tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và trong công tác quản lý, điều trị đối tượng áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang