Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ VKSND tối cao lần thứ 8

05/05/2022 16:01

(kiemsat.vn)
Sáng ngày 05/05, Ban thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ 8 (mở rộng). Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Quang Dũng. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao.

Theo Báo cáo kết quả công tác đảng Quý I/2022 của Đảng ủy VKSND tối cao, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Đảng ủy VKSND tối cao đã lãnh đạo, chỉ đạo đảng bộ, chi bộ trực thuộc khắc phục khó khăn, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa triển khai tốt nhiệm vụ. Xây dựng và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình, kế hoạch công tác Quý I/2022 bảo đảm về nội dung, đúng tiến độ, phù hợp với tình hình thực tiễn tại các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, Đảng ủy VKSND tối cao đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc quán triệt, phổ biến và xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị; chỉ đạo đảng bộ, chi bộ trực thuộc phổ biến, quán triệt, triển khai một số văn bản quan trọng của Trung ương, Đảng ủy Khối và chỉ đạo các cơ quan báo chí trong Ngành thực hiện công tác tuyên truyền, đăng tin, bài có nội dung tuyên truyền các ngày Lễ trọng đại của đất nước, của Đảng ủy Khối, kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng, lãnh đạo, chỉ đạo UBKT Đảng ủy VKSND tối cao; các đảng ủy, chi ủy trực thuộc xây dựng, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022. Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường, nhất là công tác dân vận trong cơ quan.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bổ sung quy hoạch.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về kết quả công tác nhiệm vụ Quý I/2022 và phương hướng nhiệm vụ Quý II/2022 của Đảng ủy VKSND tối cao; dự thảo Quy định chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ VKSND tối cao.

Hội nghị cũng đã bỏ phiếu và thống nhất bổ sung quy hoạch các chức danh Bí thư Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch các chức danh của Ban Chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu kết luận Hội nghị. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy VKSND tối cao đã khắc phục những khó khăn, tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng; cũng như chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt để thích ứng với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Về nhiệm vụ công tác Quý II/2022 và thời gian tới, đồng chí Nguyễn Huy Tiến nêu rõ, Đảng ủy VKSND tối cao tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy VKSND tối cao về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 trong Đảng bộ VKSND tối cao; lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai công tác quy hoạch cấp ủy, UBKT Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2030.

Bên cạnh đó, Đảng ủy VKSND tối cao triển khai tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập chuyên đề toàn khoá và chuyên đề năm 2022 cho toàn thể đảng viên VKSND tối cao; tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ VKSND tối cao; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các văn bản, ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

Ban cán sự đảng và Đảng ủy VKSND tối cao ban hành Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Kiemsat.vn) - Quy chế phối hợp gồm 03 chương, 10 điều; nội dung phối hợp công tác gồm: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo; lãnh đạo các đoàn thể quần chúng và chế độ tổ chức các cuộc họp và thông tin.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang