Tăng cường thực hiện quy chế phối hợp giữa VKSND cấp cao và TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh

05/05/2022 13:52

(kiemsat.vn)
Vừa qua, VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện quy chế phối hợp.

 Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh và đồng chí Trần Văn Châu, Chánh án TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh đồng chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tóm tắt tại Hội nghị, đại diện VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, số lượng hồ sơ vụ việc 2 cơ quan chuyển cho nhau để nghiên cứu, giải quyết trung bình hàng tháng là rất lớn, trong đó có nhiều vụ án dày với số lượng bút lục lớn, nhưng việc phối hợp bàn giao, kiểm đếm hồ sơ, bút lục giữa hai cơ quan cơ bản được thực hiện rất tốt. Tổng số hồ sơ Tòa án cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh đã chuyển qua Viện kiểm sát cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh để nghiên cứu là hơn 5.000 hồ sơ, bao gồm hồ sơ phúc thẩm và hồ sơ do Tòa kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thụ lý.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, sau khi ký kết Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị, VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hội nghị giao ban nhằm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp đến các đơn vị trực thuộc. Việc thực hiện Quy chế được Lãnh đạo Viện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhằm nâng cao nhận thức của Kiểm sát viên, công chức về vai trò, tầm quan trọng trong công tác phối hợp giữa 2 cơ quan.

Đồng thời, những tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện Quy chế cũng thường xuyên được thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tập hợp và báo cáo với Lãnh đạo Viện để trao đổi giải pháp, từ đó đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng, hiệu quả.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã đóng góp những ý kiến tích cực nhằm góp phần giúp cho nội dung của Quy chế phối hợp ngày càng hoàn thiện, từ đó tạo cơ sở để VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh và TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình.

Đồng chí Trần Văn Châu, Chánh án TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu kết luận Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Châu, Chánh án TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh cho rằng, sau 2 năm thực hiện Quy chế, công tác phối hợp giữa 2 cơ quan đã có nhiều chuyển biến tích cực, để lại những bài học quý báu cho cán bộ làm nghiệp vụ của cả 2 đơn vị. 

Để công tác phối hợp được thực hiện hiệu quả trong thời gian tới, Lãnh đạo VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh và TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh đã thống nhất sẽ rà soát những mặt hạn chế, thiếu sót để có biện pháp khắc phục được tốt hơn; hướng đến việc tổ chức Hội nghị quy chế phối hợp hàng năm; đồng thời chú trọng tổ chức nhiều hơn các phiên tòa rút kinh nghiệm, tổ chức các hội nghị chuyên đề nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quan hệ giữa hai cơ quan giúp cho công tác phối hợp tốt hơn, hiệu quả hơn./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang