Vụ 7 VKSND tối cao tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng giải quyết án, đơn theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm

20/07/2022 08:28

(kiemsat.vn)
Đó là một trong những yêu cầu của đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7) VKSND tối cao.

Ngày 19/7/2022, Vụ 7 VKSND tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nông, Kiểm sát viên VKSND tối cao; đồng chí Lại Viết Quang, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 7 và toàn thể công chức Vụ 7 VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

06 tháng đầu năm, tập thể lãnh đạo Vụ 7 chú trọng đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, cùng với sự nỗ lực của toàn thể công chức trong đơn vị nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực; chất lượng công tác được nâng lên, một số chỉ tiêu đạt và vượt so với quy định của Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ của ngành Kiểm sát nhân dân: Đã ban hành 09 kháng nghị giám đốc thẩm, 07 kiến nghị yêu cầu các cơ quan tố tụng cấp dưới khắc phục vi phạm trong hoạt động giải quyết các vụ án hình sự. Công tác theo dõi, quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp dưới được chú trọng và có chuyển biến tích cực; đã ban hành 06 thông báo rút kinh nghiệm công tố và kiểm sát xét xử hình sự và công tác giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại của Nhà nước trong tố tụng hình sự. Tỷ lệ giải quyết số vụ việc đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trên tổng số vụ việc Viện kiểm sát đã có hồ sơ xem xét, giải quyết đạt tỷ lệ 85,9%; tỷ lệ số vụ việc đã giải quyết trên tổng số vụ việc thụ lý đạt tỷ lệ vượt so với chỉ tiêu của Ngành và của Quốc hội...

Đồng chí Lại Viết Quang, Vụ trưởng Vụ 7 phát biểu tại Hội nghị

Công tác quản lý, hướng dẫn về bồi thường Nhà nước được quan tâm, chỉ đạo giải quyết; các văn bản hướng dẫn, trả lời thỉnh thị và thẩm định mức bồi thường cho người bị thiệt hại, bảo đảm chất lượng, kịp thời đúng quy định; đã tiến hành kiểm tra trực tiếp và hướng dẫn công tác giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại trong tố tụng hình sự đối với 04 tỉnh; ban hành 02 thông báo rút kinh nghiệm; 06 văn bản trả lời thỉnh thị đối với Viện kiểm sát cấp dưới; 05 văn bản hướng dẫn việc giải quyết yêu cầu bồi thường trong tố tụng hình sự. Bên cạnh đó, lãnh đạo Vụ 7 đã chủ trì, phối hợp với Vụ 13 và UNODC tổ chức khoá tập huấn dành cho cán bộ, Kiểm sát viên nhằm nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự các vụ án bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; kiểm sát 970 bản án, quyết định của Toà án nhân dân cấp dưới, qua đó kịp thời phát hiện vi phạm để tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao ban hành kháng nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Nông, Kiểm sát viên VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng biểu dương kết quả công tác của Vụ 7 đạt được 6 tháng đầu năm 2022. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, Vụ 7 cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng giải quyết án, giải quyết đơn theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; không để xảy ra trường hợp án, đơn để tồn đọng kéo dài, dư luận bức xúc. Chủ động phát hiện vi phạm để kháng nghị, kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục và thông báo rút kinh nghiệm về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự thông qua kiểm sát các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.

Đồng chí Phó Viện trưởng chỉ đạo Vụ 7 tiếp tục phối hợp với Vụ 13 VKSND tối cao và UNODC tổ chức các khoá tập huấn dành cho công chức, Kiểm sát viên nhằm nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự các vụ án bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; tập huấn về kỹ năng thu thập và quản lý, sử dụng chứng cứ điện tử trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự. Đồng thời, tham mưu ban hành Hướng dẫn VKSND cấp dưới kỹ năng phát hiện vi phạm để bảo đảm thực hiện chỉ tiêu kháng nghị, kiến nghị phải đạt và vượt chỉ tiêu yêu cầu của Quốc hội, của Ngành. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong việc rà soát hồ sơ bị án tử hình; giải quyết dứt điểm một số vụ việc phức tạp, có đơn kêu oan do các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội chuyển đến.

Toàn cảnh Hội nghị

Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp liên quan đến tội phạm ma túy

(Kiemsat.vn) - Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma tuý (Vụ 4) VKSND tối cao sáng ngày 19/7.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đầu tư, kiểm tra công tác đấu thầu và thực hiện phân cấp phê duyệt dự án đầu tư

(Kiemsat.vn) - Chiều 19/7, Cục Kế hoạch - Tài chính (Cục 3), VKSND tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang