VKSND thành phố Hà Nội hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu công tác đề ra trong 6 tháng đầu năm 2022

19/07/2022 14:18

(kiemsat.vn)
Ngày 19/7/2022, VKSND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Thành phần tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND thành phố Hà Nội có đồng chí Đào Thịnh Cường, Viện trưởng VKSND thành phố Hà Nội; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND thành phố Hà Nội: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, đồng chí Bùi Thị Hồng Anh, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, đồng chí Ngô Hồng Sơn; Lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức các đơn vị thuộc VKSND thành phố Hà Nội, Viện trưởng VKSND cấp huyện. Tại các điểm cầu VKSND cấp huyện có Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, công chức VKSND cấp huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, VKSND hai cấp thành phố Hà Nội đã nghiêm túc, chủ động triển khai các yêu cầu công tác của Ngành, của địa phương. Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, kết quả một số chỉ tiêu thực hiện rất tốt như tỷ lệ yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra, tỷ lệ kiểm sát các vụ, việc, tỷ lệ kiến nghị của VKSND được các cơ quan chấp nhận đều đạt 100%; tỷ lệ bắt giữ chuyển xử lý hình sự đạt 100%, không có trường hợp bắt giữ phải trả tự do; tỷ lệ truy tố đúng thời hạn, truy tố bị can đúng tội đạt 100%; tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tố tụng có trách nhiệm của VKSND dưới 01%; không có trường hợp HĐXX tuyên bị cáo không phạm tội; tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát đạt 92,6%...

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, VKSND hai cấp thành phố đã thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết các chương trình công tác lớn về tư pháp của Trung ương, của Ngành và địa phương, góp ý các văn bản Luật, văn bản dưới Luật, xây dựng các báo cáo có chất lượng liên quan đến công tác cải cách tư pháp. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các đạo luật mới, quan trọng trong lĩnh vực tư pháp; tiếp tục triển khai rà soát sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới hệ thống Quy chế, Quy định phối hợp giữa VKSND và các cơ quan tư pháp theo quy định mới. 

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, VKSND hai cấp thành phố Hà Nội đã tham gia và làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả với các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung giải quyết tốt các vụ án hình sự trọng điểm, phức tạp, đặc biệt là những vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Thành ủy Hà Nội trực tiếp theo dõi, chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ trong lựa chọn các vụ án hình sự để xét xử rút kinh nghiệm, triển khai chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội nhằm phòng ngừa vi phạm, tội phạm xảy ra trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu VKSND hai cấp thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp giải quyết tốt những vụ án lớn, vụ việc phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm; phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là những vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Thành uỷ, Ban Nội chính Thành uỷ theo dõi, chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận sự nỗ lực và đánh giá cao kết quả đã đạt được của VKSND hai cấp thành phố Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2022. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí yêu cầu VKSND hai cấp thành phố Hà Nội tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao; đồng thời, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo hai cấp kiểm sát; đề cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị trong công tác đào tạo, công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công tác kháng nghị, kiến nghị và rút kinh nghiệm, trong đó đặc biệt quan tâm đến chất lượng, hiệu quả, mở rộng phạm vi, rút kinh nghiệm bằng nhiều hình thức khác nhau; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác nghiệp vụ.

Nhân dịp này, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 cá nhân thuộc VKSND thành phố Hà Nội đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang