Hà Nội: Cải cách tư pháp đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác

04/07/2022 21:28

(kiemsat.vn)
Ngày 04/7/2022, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội chủ trì Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong 06 tháng đầu năm 2022, các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo, bám sát Chương trình số 33-CTr/BCĐ, ngày 05/01/2022 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP) Thành ủy Hà Nội, ban hành chương trình công tác CCTP của cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả rõ nét trên các mặt công tác. Các cơ quan tư pháp của thành phố đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp của cấp mình, ngành mình theo đúng yêu cầu, mục đích, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả trên các mặt công tác, nổi bật là: Công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật được đảm bảo thực hiện nghiêm túc, kịp thời, các văn bản sau thẩm định được đánh giá cao, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội của UBND thành phố Hà Nội; chủ động chỉ đạo, tổ chức xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách Luật Thủ đô (sửa đổi), để cương dự thảo Luật Thủ đô, xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật được kịp thời. 

Cùng với đó, hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai sâu, rộng, bám sát các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác cải cách hành chính của các cơ quan tư pháp thành phố được đẩy mạnh; hoạt động điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện nghiêm túc, chưa phát hiện dấu hiệu oan, sai; bảo đảm thực hiện đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Chất lượng hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục có những chuyển biến tích cực, nhiều vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, các cơ quan tư pháp thành phố khẩn trương tập hợp, nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị chung, được dư luận đồng tình ủng hộ. Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội đã triển khai thủ tục hòa giải, đối thoại và đẩy mạnh hoạt động hòa giải, đối thoại trước khi Tòa án thụ lý hồ sơ vụ việc. 

Toàn cảnh Hội nghị.

Ngoài ra, báo cáo tại Hội nghị cũng nêu rõ, quan hệ phối hợp công tác giữa Công an với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân hai cấp của thành phố luôn đảm bảo chặt chẽ theo Quy chế phối hợp liên ngành phục vụ cho hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử luôn được tiến hành thống nhất; công tác thi hành án dân sự, hành chính; kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính tăng về số việc và số tiền; công tác đầu tư, đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp được quan tâm, đầu tư, cấp kinh phí kịp thời. 

Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 01 ngày 21/4/2017 của Liên ngành thành phố Hà Nội, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội Đào Thịnh Cường cho biết, lãnh đạo các sở, ngành thành viên tham gia Quy chế luôn quan tâm chỉ đạo các lực lượng chức năng của đơn vị mình thực hiện các quy định của Quy chế phối hợp, bảo đảm việc phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm đúng trình tự, thời hạn, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách tư pháp của thành phố Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2022 còn một số tồn tại như: Việc giải quyết án hành chính còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ giải quyết thấp; công tác trưng cầu giám định tại các cơ quan ngoài ngành Công an còn nhiều vướng mắc, thời gian trả kết quả chậm, ảnh hưởng tới thời hạn điều tra vụ án; một số xã, phường chưa thực sự quan tâm, bố trí đủ cán bộ tư pháp chuyên trách theo quy định…

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo CCTP Thành ủy Hà Nội yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những vi phạm; nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ Luật sư, công chứng viên, Đấu giá viên.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo CCTP Thành ủy Hà Nội ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các cơ quan tư pháp, các sở, ban, ngành liên quan của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2022.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp trong thời gian tới, thay mặt Ban Chỉ đạo CCTP Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu, các cấp ủy, các ngành, các đơn vị liên quan cần tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả về trọng tâm công tác CCTP năm 2022; các cơ quan tư pháp hai cấp thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đảm bảo chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch hệ thống trụ sở làm việc của các cơ quan tư pháp thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, trong đó chú trọng đến kho vật chứng của các cơ quan tư pháp, trụ sở công an xã, phường, thị trấn, hỗ trợ kinh phí, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thành phố; Viện kiểm sát nhân dân thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp số 01/QC-LN ngày 21/4/2017 giữa 10 sở, ngành thành phố trong việc cung cấp, trao đổi thông tin tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn Thủ đô để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Cải cách hành chính góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(Kiemsat.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, công tác cải cách hành chính phải bám sát chủ đề điều hành của Chính phủ là “Đoàn kết, kỷ cương; chủ động thích ứng; an toàn, hiệu quả; phục hồi, phát triển”, xây dựng bộ máy hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả và góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang