Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đầu tư, kiểm tra công tác đấu thầu và thực hiện phân cấp phê duyệt dự án đầu tư

19/07/2022 18:05

(kiemsat.vn)
Chiều 19/7, Cục Kế hoạch - Tài chính (Cục 3), VKSND tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Cục 3 VKND tối cao đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Kế hoạch - Tài chính với chất lượng và hiệu quả cao, làm tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao trong việc tạo nguồn kinh phí, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho ngành Kiểm sát.

Bên cạnh đó chú trọng công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành ngân sách; tăng cường phân cấp, ủy quyền, tạo điều kiện cho thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc hoàn toàn chủ động, linh hoạt trong điều hành dự toán, trong mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công và phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Cục 3 đã tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao kiện toàn Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, xác định giải ngân vốn là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt theo các Nghị quyết của Chính phủ và công điện của Thủ tướng Chính phủ, tính đến 30/5/2022, tỉ lệ giải ngân vốn của ngành Kiểm sát thuộc nhóm cao nhất trong 8 bộ, cơ quan Trung ương là các đơn vị được kiểm tra tại Tổ công tác số 2 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Cục 3 đã tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, báo cáo chuyên đề về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 gửi Đoàn giám sát của Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và chúc mừng những kết quả nổi bật mà Cục 3 đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu 6 tháng cuối năm 2022, Cục 3 tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo VKSND tối cao khắc phục những khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh và hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng những nhiệm vụ còn lại đã được giao trong Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng nhấn mạnh, Cục 3 VKND tối cao cần tổng hợp, xây dựng dự toán ngân sách năm 2023, Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm (2023-2025); tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao báo cáo cấp có thẩm quyền, bảo vệ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 đáp ứng nguồn kinh phí phục vụ nhiệm vụ của Ngành; xây dựng phương án và kịp thời tham mưu phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho toàn Ngành.

Tiếp tục tổ chức thực hiện mua sắm tài sản tập trung theo đúng quy định của pháp luật; hoàn thành kế hoạch xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm đối với các đơn vị còn lại theo kế hoạch; tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư thực hiện kiểm tra, thúc đẩy việc giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đầu tư, kiểm tra công tác đấu thầu và thực hiện phân cấp phê duyệt dự án đầu tư theo các Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao...

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang