Vụ 5 bầu Ban chấp hành Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2019-2024

06/06/2019 14:11

(kiemsat.vn)
Công đoàn bộ phận Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng chức vụ (Vụ 5) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn VKSND tối cao khóa 25.

Toàn cảnh Đại hội

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Công văn số 479/HD-CĐ ngày 12/3/2019. Sáng nay ngày 06/6/2019, Ban chấp hành Công đoàn của Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng chức vụ (Vụ 5) tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2019-2024, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn VKSND tối cao khóa 25. 

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, của tập thể lãnh đạo đơn vị, Công đoàn bộ phận đã quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, bám sát mục tiêu, Nghị quyết của nhiệm kỳ trước và Nghị quyết của Công đoàn cấp trên đề ra, đảm bảo các đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao. Ban chấp hành công đoàn đã tích cực hoạt động góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đoàn viên. 

Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội

Với những thành tích nổi bật, được Công đoàn cấp trên ghi nhận, đánh giá là Công đoàn bộ phận vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điển hình là các năm từ 2014 đến nay Vụ 5 đều được tặng Bằng khen tập thể Lao động xuất sắc; năm 2017 và 2018 được tặng Cờ Chính phủ. Ngoài ra nhiều đoàn viên còn tham gia và đạt nhiều thành tích cao trong các phong trào của Ngành do Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động công tác nhiệm kỳ qua của BCH Công đoàn bộ phận Vụ 5 còn có một số hạn chế, tồn tại như: chưa linh hoạt, nội dung sinh hoạt công đoàn định kỳ còn chưa phong phú; việc thăm hỏi, động viên còn có lúc chưa kịp thời.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Vụ trưởng Vụ 5 phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng chức vụ, đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn đơn vị đã đạt được trong nhiệm kỳ 2014-2019. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới 2019-2024, Công đoàn bộ phận Vụ 5 cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, nâng cao tinh thần đoàn kết, thực hiện các hoạt động thiết thực, có hiệu quả; BCH chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; đề xuất thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị; chú trọng việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên; gắn kết hơn nữa công đoàn viên trong đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Vụ trưởng Vụ 5 chúc mừng Ban chấp hành tái đắc cử nhiệm kỳ  2019-2024

Sau khi thảo luận hoạt động của đơn vị nhiệm kỳ 2014-2019, đề ra phương hướng và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2019-2024, các đại biểu tại Đại hội cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra ban chấp hành mới, bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn VKSND tối cao khoá XXIV; đồng thời, đề cử, giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Công đoàn VKSND tối cao khoá XXV, nhiệm kỳ 2019-2024.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang