Vụ 14 VKSND tối cao vinh dự đón nhận Cờ thi đua Chính phủ

07/01/2022 15:44

(kiemsat.vn)
Ngày 07/01/2022, tại trụ sở VKSND tối cao, Vụ Pháp chế và quản lý khoa học (Vụ 14) VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, những biến động về nhân sự nhưng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, Vụ Pháp chế và quản lý khoa học VKSND tối cao đã kịp thời triển khai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Tập thể Vụ 14 VKSND tối cao đã tham gia xây dựng, chỉnh lý hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; tham mưu xây dựng, ban hành Báo cáo của Viện trưởng VKSND tối cao tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV về thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội năm 2021 trong ngành KSND; tham mưu xây dựng, ban hành Chương trình trọng tâm công tác của Viện trưởng VKSND tối cao nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; xây dựng, ban hành Hướng dẫn công tác pháp chế và cải cách tư pháp năm 2021 trong ngành KSND.

Bên cạnh đó, đơn vị đã nghiên cứu, góp ý 06 hồ so dự án Luật; 10 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do VKSND tối cao phối hợp, xây dựng, ban hành; 43 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác do các Bộ, ngành hữu quan chủ trì xây dựng; hoàn thành việc tham mưu Lãnh đạo VKSND tối cao ký, ban hành Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC quy định chi tiết việc áp dụng căn cứ tạm đình chỉ vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh và Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT quy định việc phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền trong thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; tích cực phối hợp với VKSQS Trung ương và các đơn vị thuộc VKSND tối cao xây dựng, nghiên cứu nhiều Văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp xây dựng và chủ trì thẩm định 38 dự thảo quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Viện trưởng VKSND tối cao; phối hợp xây dựng 70 văn bản trao đổi nghiệp vụ theo đề nghị của các đơn vị thuộc VKSND tối cao và các đơn vị thuộc các Bộ, ngành hữu quan.

Đồng thời, chủ trì tổ chức Hội thảo trực tuyến tham vấn hoàn thiện chính sách, pháp luật về thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh; quản lý, hướng dẫn việc tổ chức, nghiên cứu, đánh giá nghiệm thu theo tiến độ với 22 đề tài khoa học cấp bộ, 07 đề tài khoa học cấp cơ sở và 12 đề án; tổ chức nghiên cứu về tội phạm học và những vấn đề cấp bách thực tiễn yêu cầu, những định hướng phát triển ngành KSND trong giai đoạn mới; hoàn thành việc tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao về việc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đề án “Tăng cường năng lực Cơ quan điều tra và Kiểm sát viên VKSND trong hoạt động điều tra”; chủ trì tham mưu Lãnh đạo VKSND tối cao đề xuất nội dung Chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2022 theo đề nghị của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; phối hợp với Văn phòng Ban cán sự đảng VKSND tối cao chuẩn bị Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022; chủ trì xây dựng và phối hợp tổ chức 05 Hội thảo trực tuyến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm liên quan đến xây dựng nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp và đổi mới tổ chức, hoạt động của Viện kiểm sát/Viện công tố với 06 quốc gia: Trung Quốc, Hàn Quốc, Cộng hòa Liên bang Đức, Liên bang Nga, Hoa Kỳ và Hungary.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đánh giá cao những thành tích mà Vụ 14 VKSND tối cao đã phấn đấu và đạt được trong năm vừa qua. Đồng chí tin tưởng, Vụ 14 sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; khắc phục khó khăn để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng thể chế trong năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao yêu cầu trong năm 2022, Vụ 14 cần tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, báo cáo kết quả thực hiện Chuyên đề “Cải cách tư pháp trong VKSND đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và tham mưu cho Ban cán sự đảng VKSND tối cao xây dựng nội dung về cải cách tư pháp đối với VKSND trong Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; tham mưu Ban cán sự đảng VKSND tối cao thực hiện trách nhiệm chủ trì, phối hợp với liên ngành tư pháp trung ương và các Bộ, ban, ngành hữu quan xây dựng “Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án” báo cáo Bộ Chính trị.

Cùng với đó, chủ trì, tham mưu xây dựng Hồ sơ kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với đề mục “Tố tụng hình sự” thuộc chủ đề “Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp” gửi thẩm định; chủ trì, phối hợp các đơn vị thuộc VKSND tối cao xây dựng “Quy định về trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, văn bản, tài liệu trong ngành Kiểm sát nhân dân”; tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2022 trong ngành KSND; tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Viện Khoa học kiểm sát (tiền thân của Vụ Pháp chế và quản lý khoa học VKSND tối cao).

Thay mặt Lãnh đạo VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đã trao Cờ thi đua Chính phủ cho tập thể Vụ 14.

Trao Cờ thi đua dẫn đầu Khối cho Phòng Tham mưu, tổng hợp thuộc Vụ 14.

Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

(Kiemsat.vn) - Với những thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021, Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15) VKSND tối cao đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Ngày 06/01/2022, tại Hội nghị triển khai công tác năm 2022, thay mặt Lãnh đạo VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Vụ 15.

Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án lớn, phức tạp, được dư luận quan tâm

(Kiemsat.vn) - Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị triển khai công tác năm 2022 của Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1) VKSND tối cao, tổ chức sáng ngày 07/01/2022.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang