Tiếp tục nâng cao số lượng, chất lượng giải quyết, tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm

07/01/2022 12:58

(kiemsat.vn)
Đây là một trong hai nhiệm vụ công tác đột phá mà Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Vụ 10) VKSND tối cao xác định trong năm 2022.

Sáng 07/01/2022, Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Vụ 10) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Kiểm sát viên VKSND tối cao; đồng chí Lê Đức Xuân, Vụ trưởng Vụ 10 cùng tập thể lãnh đạo, công chức Vụ 10.

Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2021, mặc dù tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác của đơn vị nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo Vụ, lần đầu tiên đơn vị hoàn thành đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu trong công tác giải quyết đơn, giải quyết án; nhất là các chỉ tiêu công tác theo yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết số 96 (số lượng kháng nghị tăng 233%; tỷ lệ kháng nghị được chấp nhận và tỷ lệ giải quyết đơn vượt 27%; tỷ lệ giải quyết án vượt 5,16%); được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen.

Ngoài ra, trong công tác hướng dẫn, chỉ đạo VKSND cấp dưới, đơn vị đã căn cứ Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao, để đưa ra các giải pháp phù hợp hướng dẫn VKSND cấp dưới hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm theo yêu cầu của Quốc hội và của Ngành; phân loại, xử lý đơn án kịp thời đúng quy định; xây dựng các loại hồ sơ thi đua, hồ sơ rà soát quy hoạch lãnh đạo, quản lý, hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến....

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị của Vụ trưởng Vụ 10 Lê Đức Xuân cho thấy, năm 2021, tập thể lãnh đạo Vụ 10 đã đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của Ngành năm 2021; hoàn thành đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu trong công tác giải quyết đơn, giải quyết án.

Năm 2022, Vụ 10 xác định nội dung, nhiệm vụ công tác đột phá là thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị đối với những vi phạm pháp trong quá trình kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doan thương mại, lao động; nâng cao số lượng kháng nghị, tỷ lệ kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm được chấp nhận. Tiếp tục nâng cao số lượng, chất lượng giải quyết, tỷ lệ giải quyết đơn nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; không để xảy ra trường hợp đơn án hết thời hiệu mà chưa được giải quyết; đảm bảo việc giải quyết đơn án đạt các chỉ tiêu của Quốc hội và của Ngành giao.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao kết quả công tác của Vụ 10 đạt được trong năm 2021.

Đồng tình với đánh giá của Vụ 10 về những mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu đơn vị cần tiếp tục đoàn kết, phát huy thành tích đạt được; bám sát, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị công tác năm 2022 của ngành KSND; hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được nêu tại Kế hoạch công tác trọng tâm của cơ quan VKSND tối cao, các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm 2022...

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho tập thể Vụ 10 VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua dẫn đầu Khối cho Phòng Tham mưu tổng hợp thuộc Vụ 10 VKSND tối cao.

Tập trung hơn nữa công tác kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật

(Kiemsat.vn) - Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) VKSND tối cao tại Hội nghị triển khai công tác năm 2022, tổ chức chiều ngày 06/01/2022 với sự tham dự của toàn thể công chức Vụ 12. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự về trật tự xã hội năm 2022

(Kiemsat.vn) - Sáng ngày 06/01/2022, Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang