Tập trung hơn nữa công tác kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật

07/01/2022 10:11

(kiemsat.vn)
Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) VKSND tối cao tại Hội nghị triển khai công tác năm 2022, tổ chức chiều ngày 06/01/2022 với sự tham dự của toàn thể công chức Vụ 12. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Theo báo cáo, năm 2021, trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phải áp dụng biện pháp giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ trong một thời gian dài, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực, Vụ 12 đã tập trung nghiên cứu, đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, phát huy tối đa năng lực từng cá nhân nên kết quả công tác năm 2021 của Vụ 12 VKSND tối cao đều đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Các chỉ tiêu của Quốc hội và của Ngành giao đều thực hiện đạt và vượt: Trả lời 100% văn bản thỉnh thị nghiệp vụ đúng thời hạn; tổ chức tiếp công dân đúng quy định của pháp luật, phân loại, xử lý 100% đơn, quản lý theo dõi, tổng hợp kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát, linh hoạt trong thực hiện các biện pháp kiểm sát; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát vượt 5,7%; kiểm tra các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của Viện kiểm sát vượt 5%;...

Vụ 12 đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của VKSND cấp tỉnh; văn bản giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ban hành nội quy tiếp công dân của VKSND tối cao và hoàn thành việc nghiên cứu xây dựng đề tài “Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính – Thực trạng và giải pháp”.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Vụ 12 xác định tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao chỉ đạo “Tập trung hơn nữa công tác kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật” là khâu đột phá trong nhiệm vụ công tác năm 2022, góp phần nâng cao chất lượng kiểm sát và giải quyết khiếu nại của VKSND các cấp và hạn chế đến mức thấp nhất để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tổ chức hội nghị tập huấn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho VKSND các cấp nhằm nâng cao năng lực của Kiểm sát viên ở các khâu công tác nghiệp vụ thực hiện chức năng về kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý khiếu nại, tố cáo, trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành và trong xử lý, quản lý đơn, báo cáo, giải quyết công việc; phối hợp với Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin để nâng cấp phần mềm quản lý đơn khiếu nại tố cáo.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua Ngành cho tập thể Vụ 12

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Vụ 12 đạt được trong công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; cơ bản đồng tình với các nhiệm vụ trọng tâm được Vụ 12 xác định trong năm 2021. Đồng chí Phó Viện trưởng đề nghị thời gian tới, Vụ 12 VKSND tối cao cần tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn Viện kiểm sát cấp dưới trong công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Trong công tác tiếp công dân, Vụ 12 cần chú trọng nâng cao hiệu quả đối thoại, giảm căng thẳng, mâu thuẫn, giúp người khiếu nại hiểu rõ các quy định của pháp luật, tránh việc công dân có đơn khiếu kiện bức xúc, kéo dài. Tăng cường công tác phối hợp giữa đơn vị làm nhiệm vụ kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp với các đơn vị nghiệp vụ để tham mưu, đề xuất giải quyết đơn đề nghị đúng quy định của pháp luật./.

Vụ 9 VKSND tối cao: Tỉ lệ giải quyết án và đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm đạt và vượt các chỉ tiêu công tác năm 2021

(Kiemsat.vn) - Ngày 05/01/2021, Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9) VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nguồn nhân lực cho ngành Kiểm sát nhân dân

(Kiemsat.vn) - Sáng ngày 05/01/2022, tại Hà Nội, trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng trường dự và chỉ đạo Hội nghị. 
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang