Vụ 9 VKSND tối cao: Tỉ lệ giải quyết án và đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm đạt và vượt các chỉ tiêu công tác năm 2021

06/01/2022 07:13

(kiemsat.vn)
Ngày 05/01/2021, Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9) VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Kiểm sát viên VKSND tối cao, đồng chí Vương Văn Bép, Vụ trưởng Vụ 9 cùng tập thể lãnh đạo, công chức Vụ 9.

Toàn cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo tổng kết tại Hội nghị, Vụ 9 đã hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm của VKSND tối cao năm 2021. Tỷ lệ giải quyết án và đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm đạt và vượt các chỉ tiêu công tác của Ngành.

Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo Lãnh đạo VKSND tối cao về phương pháp xác định kết quả giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm nhằm đảm bảo việc đánh giá khách quan, chính xác kết quả công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của VKSND (bảo đảm thực hiện chi tiêu theo Nghị quyết 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội). Theo phương pháp tính tính mới, tỷ lệ đơn đã giải quyết/số đơn VKS nhận hồ sơ đạt 85,4 % (vượt so với chỉ tiêu của Ngành 5,4%; vượt 25,4% so với chỉ tiêu của Quốc hội). Tỷ lệ việc đã giải quyết những việc có hồ sơ đạt 85,2% (vượt so với chỉ tiêu của Ngành 5,2%).

Chủ động tham mưu cho lãnh đạo VKSND tối cao các giải pháp cụ thể để nâng cao tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ, việc dân sự. Việc phân loại, xử lý đơn nhằm giảm số đơn tồn, góp phần nâng cao tỷ lệ giải quyết đơn, án; chất lượng nghiên cứu hồ sơ, dự thảo văn bản phát biểu quan điểm, đường lối giải quyết vụ án để Kiểm sát viên tham gia phiên toà được nâng lên; Kiểm sát viên, công chức được phân công nghiên cứu, giải quyết án đã chủ động đề xuất việc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để có căn cứ giải quyết đúng pháp luật.

Tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị trong Ngành trong thực thi công vụ: Phối hợp với Vụ 14 xây dựng báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và xây dựng dự án Luật Đất đai sửa đổi theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường; xây dựng pháp luật, tổng kết thi hành pháp luật về báo cáo kết quả việc triển khai thi hành luật Giám định tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân; phối hợp với Vụ 7 tổng hợp vi phạm trong việc Tòa án gửi bản án, quyết định dân sự cho Viện kiểm sát; phối hợp với Vụ 10 xây dựng Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-VKS ngày 06/4/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao và tham mưu cho Viện trưởng ban hành Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 06/8/2021 thay thế Chỉ thị số 10/CT-VKS về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động chuyên môn, Vụ 9 đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức họp trực tuyến qua phần mềm zoom, sử dụng các phần mềm, địa chỉ mail công vụ để triển khai kế hoạch, nhiệm vụ tại cấp phòng, cấp vụ, giúp giải quyết công việc kịp thời, hiệu quả, bảo đảm đúng quy định về bí mật, an toàn thông tin của Ngành .

Đồng chí Vương Văn Bép, Vụ trưởng Vụ 9 phát biểu tại Hội nghị.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Vụ 9 xác định: Xây dựng tham mưu Lãnh đạo VKSND tối cao ban hành Chỉ thị về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự trong tình hình mới (thay thế Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 22/3/2018); ban hành Hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các án tranh chấp chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn; chủ trì thực hiện việc sửa đổi Hướng dẫn về việc lập hồ sơ kiểm sát các vụ, việc dân sự (thay thế Hướng dẫn số 27/HD-VKSTC-V5 ngày 22/5/2014 và một phần Hướng dẫn số 28/HD-VKSTC ngày 19/10/2018) để bảo đảm thống nhất, đầy đủ.

Đồng thời phối hợp với Vụ 7, Vụ 10, Vụ 12, Cục 2 và 03 Viện Cấp cao rà soát, đề xuất sửa đổi quy trình tiếp nhận, phân loại, thụ lý, xử lý và giải quyết đơn. Tăng cường phối hợp giữa VKSND tối cao và TAND tối cao (Vụ 9, 10, 12 VKSND tối cao với Vụ giám đốc kiểm tra II, Vụ giám đốc kiểm tra III, Văn phòng TAND tối cao) trong việc giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ, việc dân sự.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng biểu dương những thành tích Vụ 9 đạt được trong năm 2021. Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Vụ 9 cần bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2022; tiếp tục quán triệt, triển khai Chỉ thị của Ngành năm 2022 và Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 08/6/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác kháng nghị và thực hiện nghiêm các quy định của BLTTDS, các luật về dân sự và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, nhất là các văn bản mới được ban hành.

Đồng thời cần nâng cao chất lượng công tác kiểm sát bản án quyết định của Tòa án nhằm kịp thời phát hiện vi phạm của bản án, quyết định, thực hiện quyền kháng nghị ngang cấp theo thủ tục phúc thẩm; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án phức tạp, kéo dài; tăng cường phối hợp với Toà án tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác Kiểm sát, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng đã thay mặt Lãnh đạo VKSND tối cao trao Cờ thi đua Ngành năm 2021 cho tập thể Vụ 9 VKSND tối cao.

 

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang