Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

07/01/2022 13:29

(kiemsat.vn)
Với những thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021, Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15) VKSND tối cao đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Ngày 06/01/2022, tại Hội nghị triển khai công tác năm 2022, thay mặt Lãnh đạo VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Vụ 15.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao ghi nhận, biểu dương kết quả công tác của Vụ 15 đạt được trong năm 2021.

Năm 2021, Vụ 15 đã bám sát chương trình, yêu cầu công tác cán bộ; thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, Kế hoạch và Chỉ thị công tác năm 2021 của Viện trưởng VKSND tối cao. Chủ động tham mưu cho Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành mới và sửa đổi các Quy chế, Quy định về công tác tổ chức cán bộ cho phù hợp với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiện toàn bộ máy như: Thành lập Phòng Giám định kỹ thuật hình sự; chuyển phòng Truyền hình KSND từ Tạp chí Kiểm sát sang Báo Bảo vệ pháp luật; thành lập Phòng Khoa học Kiểm sát thuộc Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14); sơ kết, tổng kết các Nghị quyết của quan trọng của Đảng về tổ chức cán bộ; kiện toàn các vị trí lãnh đạo, quản lý, nhất là các đơn vị mũi nhọn, chủ chốt và bổ nhiệm các chức danh pháp lý trong Ngành...

Bên cạnh đó, Vụ 15 cũng đã làm tốt công tác đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng, tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành cho lãnh đạo cấp Vụ, lãnh đạo VKSND cấp cao và lãnh đạo VKSND cấp tỉnh; qua đó, giúp nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành và thực hiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Vụ 15.

Ghi nhận những thành tích đạt được của đơn vị, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Vụ 15 do có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Vụ 15 VKSND tối cao vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn Ngành.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao khẳng định, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao tiếp tục xác định công tác cán bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để triển khai, thực hiện trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao yêu cầu, trong thời gian tới, Vụ 15 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của Ngành năm 2022; đồng thời, bám sát chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị, thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm, như: Tham mưu cho Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao thực hiện quy trình và trình cấp có thẩm quyền kiện toàn Uỷ ban Kiểm sát VKSND tối cao; sửa đổi, bổ sung một số Quy chế, Quy định về công tác tổ chức, cán bộ; hướng dẫn xây dựng Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026 - 2031, rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021 - 2026; triển khai thi hành Luật cán bộ, công chức, Luật Viên chức (sửa đổi) trong toàn Ngành; thực hiện chuyển đổi công chức sang viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức thi tuyển các chức danh tư pháp, nâng ngạch công chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Đồng thời, Lãnh đạo và cán bộ Vụ 15 tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 602/QĐ-VKSTC-V15 ngày 26/8/2015, Quyết định 111/QĐ-VKSTC ngày 02/4/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong ngành KSND đến năm 2030, nhất là đối với các đơn vị sự nghiệp trong Ngành./.

Tập trung hơn nữa công tác kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật

(Kiemsat.vn) - Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) VKSND tối cao tại Hội nghị triển khai công tác năm 2022, tổ chức chiều ngày 06/01/2022 với sự tham dự của toàn thể công chức Vụ 12. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự về trật tự xã hội năm 2022

(Kiemsat.vn) - Sáng ngày 06/01/2022, Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang