VKSQS Trung ương kiểm tra kết quả công tác kiểm sát quân sự tại VKSQS Quân khu 4

13/11/2022 15:16

(kiemsat.vn)
Kết quả cho thấy, đến thời điểm kiểm tra, các chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản của VKSQS Quân khu 4 đều đạt và vượt so với yêu cầu đề ra.

Đoàn công tác của VKSQS Trung ương do đồng chí Thiếu tướng Đàm Thuận Công, Phó Viện trưởng VKSQS Trung ương làm Trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra kết quả công tác kiểm sát quân sự năm 2022 tại VKSQS Quân khu 4.

Trong năm 2022, VKSQS Quân khu 4 đã quán triệt nghiêm các chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao; chương trình công tác của VKSQS Trung ương và Kế hoạch công tác kiểm sát quân sự năm 2022 của VKSQS Quân khu đến các cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó các VKSQS cấp khu vực đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm 2022 phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị. Tổ chức thực hiện tốt các nội dung kế hoạch công tác kiểm sát quân sự đã đề ra; triển khai nhiều biện pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá; các vụ án đều được khởi tố điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội đều đạt yêu cầu; có nhiều biện pháp khắc phục khó khăn, xây dựng quan hệ nội bộ thống nhất. Giữ vững và phát huy tốt mối quan hệ, phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng và chống vi phạm, tội phạm; tích cực tuyên truyền về ngành Kiểm sát Quân sự.

Thiếu tướng Đàm Thuận Công chủ trì Hội nghị kiểm tra.

Thay mặt đoàn kiểm tra, Thiếu tướng Đàm Thuận Công đánh giá cao những kết quả VKSQS Quân khu 4 đã đạt được trong công tác kiểm sát quân sự năm 2022. đơn vị đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác đề ra; làm tốt công tác tham mưu cho Quân khu trong lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiệu quả cho cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSQS Trung ương đề nghị trong thời gian tới, lãnh đạo VKSQS Quân khu 4 cần tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; đề ra giải pháp khắc phục triệt để những hạn chế, thiếu sót; tăng cường đoàn kết, thống nhất để vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong những tháng cuối năm 2022 cũng như các năm tiếp theo.

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2022: VKSQS Quân khu 5 với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(Kiemsat.vn) - Với sự tích cực và những cách làm cụ thể, phù hợp, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Viện kiểm sát quân sự Quân khu 5 thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao ý thức và niềm tin vào pháp luật của mọi quân nhân, phòng ngừa hiệu quả tội phạm, vi phạm pháp luật xảy ra, đạt được mục đích, ý nghĩa: “Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang