VKSQS Quân khu 5: Lá cờ đầu của ngành Kiểm sát quân sự

17/12/2021 06:46

(kiemsat.vn)
Trong những năm qua, Viện kiểm sát quân sự hai cấp Quân khu 5 luôn thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trong cả nước, cấp ủy, Lãnh đạo Viện kiểm sát quân sự Quân khu 5 đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021 của Viện trưởng VKSND tối cao, Chương trình công tác năm 2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương; xây dựng và tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, toàn diện kế hoạch công tác kiểm sát quân sự năm 2021.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/11/2002 về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 67-NQ/QUTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương về việc lãnh đạo thực hiện chiến lược cải cách tư pháp trong Quân đội đến năm 2020, Ngành kiểm sát quân sự Quân khu 5 tiếp tục kiện toàn, ổn định tổ chức, biên chế, nắm vững chức năng, yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, các cơ quan tư pháp trong và ngoài Quân đội; quản lý chặt chẽ tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn; nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Để thực hiện hiệu quả khâu đột phá “Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố”, ngay từ đầu năm Ngành kiểm sát quân sự Quân khu 5 đã tổ chức các Hội nghị ký kết quy chế phối hợp với các cơ quan tư pháp trong và ngoài Quân đội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi với 28 đầu mối cơ quan, đơn vị trong công tác phối hợp cung cấp thông tin, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; tổ chức Hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp giải quyết nguồn tin về tội phạm giữa các cơ quan tư pháp trong và ngoài Quân đội trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Từ đó, công tác nắm tình hình và phối hợp giải quyết nguồn tin về tội phạm được thực hiện thường xuyên, kịp thời, hiệu quả, tất cả các vụ việc phức tạp, chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra đều có Lãnh đạo Viện kiểm sát Quân khu 5 trực tiếp đến hiện trường để phối hợp với Cơ quan điều tra, cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết ban đầu, từ đó tạo cơ sở để giải quyết đúng đắn, kịp thời, không để xảy ra điểm nóng.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Viện kiểm sát quân sự Quân khu 5 tập trung lãnh đạo khâu công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”“Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa”; phát huy tính tích cực, chủ động, độc lập của Kiểm sát viên trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thực hiện bám nắm hoạt động của Cơ quan điều tra, Điều tra viên trong quá trình giải quyết vụ án.

Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự Quân khu 5 đã thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc các thao tác nghiệp vụ theo đúng trình tự, thủ tục luật định và các quy chế của Ngành kiểm sát, nhất là trong công tác tiếp nhận, thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử theo thẩm quyền đối với 04 vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương theo dõi, chỉ đạo. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Từ đó, bảo đảm hoạt động của các cơ quan tố tụng trong việc khởi tố, bắt, tạm giữ, tạm giam, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng luật định, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, kết quả các mặt công tác đều đạt và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội và Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao. Ngoài ra, Viện kiểm sát quân sự Quân khu 5 luôn tích cực tham mưu, đề xuất Thường vụ Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nhiều biện pháp hiệu quả nhằm phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm giữa các cơ quan tư pháp trong và ngoài Quân đội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Năm công tác 2021, bên cạnh việc tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát quân sự Quân khu 5 đã chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tích cực tuyên truyền về Ngành kiểm sát, về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật xảy ra. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành kiểm sát quân sự (12/5/1961 – 12/5/2021), bằng việc tổ chức mít tinh, gặp mặt nhân chứng lịch sử, cán bộ của Ngành qua các thời kỳ; tổ chức giải thể thao giao lưu giữa các cơ quan tư pháp trong và ngoài Quân đội trên địa bàn, tạo nên không khí tích cực trong cán bộ và nhân viên; các cán bộ, Kiểm sát viên của đơn vị cũng đã viết nhiều tin, bài đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền về Ngành và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ...

Liên ngành Điều tra – An ninh điều tra – Viện kiểm sát – Tòa án quân sự phối hợp giải quyết án.

Bên cạnh việc tiếp tục chỉ đạo Tổ tuyên truyền phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến pháp luật trực tiếp, tập trung tại đơn vị; để phù hợp với tình hình mới trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Lãnh đạo Viện kiểm sát quân sự Quân khu 5 đã triển khai toàn Ngành tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục pháp luật thường xuyên phục vụ cho cán bộ ở cơ sở từ Trung đội, Đại đội trực tiếp tổ chức giáo dục cho quân nhân thuộc quyền. Định kỳ hàng quý gửi từ 03 đến 05 nội dung là các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm thường xảy ra hoặc có tính thời sự bằng việc sử dụng ngôn từ dễ hiểu, hạn chế các từ chuyên ngành để cán bộ cơ sở trực tiếp giáo dục và phát trên phương tiện truyền thanh nội bộ của cơ quan, đơn vị để thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thường xuyên. Cách làm mới này đã đem lại hiệu quả tích cực, hạn chế việc vi phạm pháp luật, kỷ luật xảy ra, được cơ quan, đơn vị đánh giá cao.

Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, Ngành kiểm sát quân sự Quân khu 5 cũng rất quan tâm đến công tác xây dựng nội bộ Ngành, nhất là công tác cán bộ. Cấp ủy, chỉ huy Viện kiểm sát quân sự quân khu 5 luôn quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên toàn Ngành có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy định, quy chế của Ngành; có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tội phạm; luôn cố gắng nâng cao trình độ, năng lực nghiệp vụ, yêu ngành, yêu nghề, có ý thức tự học, tự rèn để nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghiệp vụ theo tiêu chí: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Hiện nay, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ toàn Ngành kiểm sát quân sự Quân khu 5 đều có trình độ cử nhân Luật, trong đó có 01 Tiến sĩ, 15 Thạc sĩ chuyên ngành Luật và 36% cán bộ, Kiểm sát viên có trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Gắn với công tác xây dựng nội bộ Ngành, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng là 2 nội dung được cấp ủy, chỉ huy quan tâm, tập trung lãnh đạo chặt chẽ, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong nội bộ trên cơ sở thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, không ngừng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mọi đảng viên xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng cơ quan vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Đại tá Trương Đức Anh, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Quân khu 5 thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tại Binh đoàn 15.

Tiếp tục kế thừa và phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, Viện kiểm sát quân sự Quân khu 5 dưới sự chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ của Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương và sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, trên cơ sở nắm vững pháp luật Nhà nước, Điều lệnh, Điều lệ của Quân đội, làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần giữ nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật, kỷ cương của Quân đội.

Năm 2021, Viện kiểm sát quân sự Quân khu 5 tiếp tục được đánh giá là đơn vị dẫn đầu của toàn Ngành và đề nghị VKSND tối cao tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua; đơn vị cũng được Thường vụ Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 5 công nhận là đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu nhiều năm, đề nghị Quân ủy Trung ương tặng Cờ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 05 năm liên tục.

Hướng đến kỷ niệm 46 năm Ngày truyền thống (17/12/1975 – 17/12/2021), Ngành kiểm sát quân sự Quân khu 5 vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng, đây là phần thưởng cao quý, sự ghi nhận cho những thành tích xuất sắc của Ngành kiểm sát quân sự Quân khu 5 và là động lực để mỗi cán bộ, nhân viên VKS quân sự Quân khu 5 tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

VKSND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn về kỹ năng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự

(Kiemsat.vn) - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/9/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của VKSND giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Vừa qua, VKSND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn về kỹ năng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

VKSND huyện Lương Sơn phát động phong trào thi đua chung tay phòng, chống dịch covid – 19

(Kiemsat.vn) - Trong thời gian qua, tình hình đại dịch Covid – 19 diễn ra phức tạp, các ca nhiễm mới ngày càng tăng nhanh trên cả nước. Đến nay, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã có 272 ca F0 đã làm cho đời sống của nhân dân trong huyện gặp nhiều khó khăn.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang