Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2022: VKSQS Quân khu 5 với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

01/11/2022 15:52

(kiemsat.vn)
Với sự tích cực và những cách làm cụ thể, phù hợp, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Viện kiểm sát quân sự Quân khu 5 thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao ý thức và niềm tin vào pháp luật của mọi quân nhân, phòng ngừa hiệu quả tội phạm, vi phạm pháp luật xảy ra, đạt được mục đích, ý nghĩa: “Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

Quân khu 5 chiếm ¼ diện tích cả nước, là địa bàn có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, gồm 11 tỉnh, thành phố với đặc điểm địa hình đa dạng, cả rừng núi, nông thôn, thành thị, đồng bằng ven biển, có 02 quần đảo lớn là Hoàng Sa, Trường Sa cùng nhiều đảo nhỏ. Địa bàn có nhiều dân tộc anh em cùng nhau sinh sống, tạo nên bức tranh văn hóa đặc sắc, phong phú; có truyền thống đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau trong phòng chống thiên tai, địch họa qua bao đời, đã hun đúc lên truyền thống tốt đẹp của con người Nam Trung Bộ cần cù, chịu thương, chịu khó, trung thực và cũng rất gan góc với kẻ thù. Bên cạnh điều kiện thuận lợi, với vị trí địa chính trí hiện hữu là mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá cách mạng nước ta, tội phạm xuyên biên giới trên bộ, trên biển diễn biến hết sức phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Viện kiểm sát quân sự Quân khu 5 với chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp có liên quan đến lực lượng vũ trang Quân khu 5, Quân đoàn 3, Binh đoàn 15 và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng trên địa bàn. Lãnh đạo Viện kiểm sát quân sự hai cấp Quân khu 5 luôn xác định thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, đồng thời thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Sư đoàn 2, Quân khu 5.

Xác định và hưởng ứng Ngày Pháp luật là việc làm thường xuyên, hằng ngày của mỗi cán bộ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên ngành Kiểm sát quân sự Quân khu 5. Từ đó, những năm qua Lãnh đạo Viện kiểm sát quân sự Quân khu 5 luôn quan tâm đến việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thành lập Tổ tuyên truyền do lãnh đạo Viện trực tiếp phụ trách với 04 thành viên ở Viện kiểm sát cấp Quân khu và 09 thành viên ở 03 Viện kiểm sát cấp Khu vực là các cán bộ, Kiểm sát viên có kinh nghiệm thức tiễn và kỹ năng tuyên truyền tốt, để thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Là thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quân khu 5, Viện kiểm sát quân sự Quân khu 5 đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang trên địa bàn, lựa chọn nội dung chuyên đề giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm thực tiễn tình hình cơ quan, đơn vị và tâm sinh lý của đối tượng để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phát huy hiệu quả cao nhất. Đồng thời, luôn quan tâm, chú trọng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi quân nhân, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động là đồng bào dân tộc ít người, trình độ dân trí thấp, điều kiện đời sống còn nhiều khó khăn, khó tiếp cận thông tin, nhất là các quy định mới của pháp luật (Các Công ty 72, 74, 75, 732 thuộc Binh đoàn 15 trên địa bàn các huyện vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới các tỉnh Gia Lai, Kon Tum; Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 207 trên địa bàn huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam; các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đăk Nông trên địa bàn các huyện biên giới, vùng sâu, vùng xa…) để thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chuyên đề bổ trợ cho lực lượng bảo vệ thuộc Binh đoàn 15.

Bên cạnh việc biên soạn để giới thiệu các chuyên đề giáo dục pháp luật bắt buộc chung của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng và Quân khu 5, Viện kiểm sát quân sự Quân khu 5 còn tổ chức biên soạn để giới thiệu các Chương về tội phạm cụ thể của Bộ luật Hình sự để phục vụ hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn. Năm 2022, trên cơ sở nhu cầu thực tiễn của các cơ quan, đơn vị và đặc thù đối tượng cần phổ biến, giáo dục pháp luật, trang bị kiến thức cần thiết về pháp luật, phục vụ quá trình thực hiện nhiệm vụ, Viện kiểm sát quân sự Quân khu đã tiến hành biên soạn, tổ chức phổ biến 02 chuyên đề bổ trợ, gồm Chuyên đề về: Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng xảy ra trên địa bàn Quân khu 5 và các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân quy định tại Chương XXV Bộ luật Hình sự năm 2015, phục vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng cán bộ quản lý cơ sở cấp Trung đội, Đại đội; Chuyên đề về: Một số nội dung về xử lý tình huống khi xảy ra các vụ việc vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước, sử dụng phổ biến, giáo dục cho đối tượng là lực lượng bảo vệ thuộc các Công ty, đơn vị trực thuộc Binh đoàn 15. Đến nay, Viện kiểm sát quân sự Quân khu 5 đã tiến hành phổ biến, giáo dục pháp luật được 113 giờ/8.464 lượt người nghe. Đồng thời, qua thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong quá trình phối hợp xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc cụ thể, đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có quân nhân vi phạm hoặc nơi tội phạm xảy ra để giáo dục pháp luật; đã phối hợp chặt chẽ với Tòa án quân sự Quân khu 5 thực hiện 09 phiên tòa xét xử lưu động tại các đơn vị để phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp qua giải quyết vụ án cụ thể.

Tiếp tục thực hiện tốt yêu cầu phải đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để phù hợp với thực tiễn tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong điều kiện mới, năm 2022, Viện kiểm sát quân sự Quân khu 5 đã biên soạn 04 chuyên đề về hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật cụ thể thường xảy ra trên địa bàn, hành vi có tính thời sự “nóng” với yêu cầu sử dụng ngôn từ dễ hiểu, hạn chế sử dụng các thuật ngữ pháp lý, từ ngữ chuyên ngành, gồm: Tội phạm về giao thông đường bộ thường gặp, Tội phạm đánh bạc và biện pháp phòng ngừa, Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, Hành vi trốn tránh trách nhiệm của quân nhân và gửi 10 chuyên đề đã biên soạn trong năm 2021 như Tín dụng đen, Tội phạm trộm cắp tài sản trong Quân đội, Tội phạm về ma túy và biện pháp phòng ngừa, Tội phạm đào ngũ và hậu quả pháp lý… đến các cơ quan, đơn vị phục vụ cán bộ quản lý, chỉ huy ở cơ sở từ cấp Trung đội, Đại đội tổ chức quán triệt, giáo dục đến quân nhân thuộc quyền và phát trên Đài truyền thanh nội bộ nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật.

Nhằm tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, Viện kiểm sát quân sự hai cấp Quân khu 5 đã xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Tòa án quân sự hai cấp Quân khu 5 tổ chức 02 phiên tòa xét xử lưu động tại tại các đơn vị thuộc Quân đoàn 3 nơi xảy ra tội phạm để góp phần tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho quân nhân. Đồng thời, có kế hoạch phối hợp với chỉ huy cơ quan, đơn vị tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề pháp luật nhân Ngày Pháp luật do Lãnh đạo Viện kiểm sát quân sự Quân khu 5 trực tiếp thực hiện...

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang