VKSND tối cao: Vụ 6 tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

12/03/2020 14:00

(kiemsat.vn)
Sáng ngày 12/3/2020, tại trụ sở VKSND tối cao, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6) đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 bằng hình thức trực tuyến.

Toàn cảnh Đại hội

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Vũ Thắng, Phó Bí thư Thường trực đảng ủy VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Việt Hùng, nguyên Vụ trưởng Vụ 6; đại diện UBKT Đảng ủy VKSND tối cao và các Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Vụ 6.

Trong nhiệm kỳ qua Cấp ủy, Chi bộ đã giữ mối liên hệ chặt chẽ với Thủ trưởng đơn vị; các đảng viên trong Chi bộ có tư tưởng, lập trường kiên định vững vàng, đoàn kết nhất trí cao. Cán bộ, đảng viên trong đơn vị đã nêu cao ý thức, trách nhiệm, gương mẫu, chủ động, đổi mới, có sáng kiến để phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chi ủy Chi bộ đã triển khai để các đảng viên trong Chi bộ tham gia học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên, thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Chi bộ, đơn vị phối hợp tốt với Cơ quan điều tra; các đơn vị nghiệp vụ; với các Viện kiểm sát địa phương và các ngành hữu quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo các Chỉ thị công tác hàng năm, các Chỉ thị chuyên đề của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Ngành giao cho.

Cán bộ, đảng viên trong đơn vị không vi phạm kỷ luật, thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm, chấp hành tốt mọi nội quy, quy chế, kỷ luật nghiệp vụ, kỷ luật lao động của Ngành đề ra.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội được được nghe những ý kiến phát biểu tham luận của cán bộ đảng viên nhằm làm rõ hơn những kết quả mà Chi bộ đã đạt được cũng như hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề xuất một nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020 – 2022 với những mục tiêu như tiếp tục tập trung lãnh đạo có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; không để xảy ra cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa”; tiếp tục phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời và thực hiên tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, đơn vị gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ, tổ chức Công đoàn và đơn vị vững mạnh; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đống Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng để Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ trong hoạt động kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên...

Đồng chí Phạm Vũ Thắng, Phó Bí thư Thường trực đảng ủy VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Vũ Thắng thay mặt thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao ghi nhận những kết quả đã đạt được của Chi bộ Vụ 6 trong nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng thời đề nghị Chi bộ Vụ 6 cần tích cực đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho Đảng viên; xây dựng các chuyên đề sinh hoạt Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022; nâng cao công tác kỷ luật của Đảng của Ngành, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chức năng, nhiệm vụ của Ngành...    

Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chi ủy Nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí: đồng chí Lại Văn Loan, Vụ trưởng Vụ 6 làm Bí thư chi bộ; đồng chí Trần Thị Thúy, Phó Vụ trưởng Vụ 6 làm Phó Bí thư; đồng chí Nguyễn Thị Thủy làm Chi ủy viên.

Đồng chí Lại Văn Loan, Vụ trưởng Vụ 6 phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lại Văn Loan, thay mặt Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022 khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên, sẽ phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại của nhiệm kỳ vừa qua. Đoàn kết, thống nhất xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VKSND tối cao Nhiệm kỳ 2020 - 2025, các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng cấp trên và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Vụ 6 nhiệm kỳ 2020 - 2022 

Vụ 10 tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

(Kiemsat.vn) - Chiều ngày 4/3/2020, Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Vụ 10) tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Phạm Vũ Thắng, Phó Bí thư Thường trực đảng ủy VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang