Chi hội Nhà báo Tạp chí Kiểm sát tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2022

16/11/2019 09:51

(kiemsat.vn)
Ngày 15/11, tại trụ sở VKSND tối cao, Tạp chí Kiểm sát đã tổ chức Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Kiểm sát nhiệm kỳ 2019-2022. Đồng chí Hà Thị Hồng Dương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Công tác Hội tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội

Tham dự đại hội còn có đồng chí Nguyễn Như Hùng, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát, Thư ký Chi hội Nhà báo; các đồng chí Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát cùng toàn thể lãnh đạo cấp phòng, công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2016-2019, Chi hội Nhà báo Tạp chí Kiểm sát đã bám sát Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam, chỉ đạo của Trung ương Hội về vận động, động viên Hội viên tích cực tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; triển khai các mặt công tác, nâng cao hiệu quả việc làm và xuất bản ấn phẩm tạp chí in, các ấn phẩm tham khảo, chuyên khảo về pháp luật, nghiệp vụ và các ấn phẩm tuyên truyền; tổ chức biên tập, xuất bản Tạp chí điện tử Kiểm sát và xây dựng, phát sóng chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân. Hội viên Chi hội Nhà báo Tạp chí Kiểm sát bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành Kiểm sát và của đơn vị báo chí, 100% Hội viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Như Hùng, Tổng Biên tập, Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Kiểm sát phát biểu tại Đại hội

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, Tạp chí Kiểm sát luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích là một cơ quan thông tin lý luận, khoa học nghiệp vụ, phục vụ công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân. Phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao; đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, vận dụng vào thực tiễn công tác của các đơn vị, cán bộ, Kiểm sát viên ngành Kiểm sát nhân dân và đông đảo bạn đọc.

Tạp chí in đã phát hành 59 ấn phẩm, đảm bảo tính cân đối về nội dung trong các chuyên mục; mở thêm các chuyên mục mới, đảm bảo chất lượng nội dung, khẳng định vị thế, uy tín của trongvaf ngoài ngành Kiểm sát nhân dân.

Tạp chí điện tử Kiểm sát được nâng cấp toàn diện, hoàn thiện phần mềm quản trị và xây dựng. Công tác xuất bản tin bài tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; các hoạt động sự kiện nổi bật diễn ra trong ngành và của Lãnh đạo VKSND tối cao; thông tin về thực tiễn triển khai áp dụng pháp luật, nhất là trong hoạt động tư pháp được thực hiện thường xuyên, liên tục; thu hút được lượng truy cập lớn, đạt thứ hạng cao ở Việt Nam và trên thế giới.

Truyền hình Kiểm sát nhân dân đã tăng cường số phát sóng  hàng tuần về chuyên đề “Bảo vệ pháp luật” với thời lượng 20 phút phát sóng, có nhiều tác phẩm chất lượng cao. Đặc biệt trong năm 2019, Truyền hình KSND đã đạt giải cao (1 giải vàng và 1 giải bạc) tại Liên hoan Truyền hình – Phát thanh CAND lần thứ XII.

Đối với nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND, từ năm 2016 đến nay Chi hội đã trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ tham mưu xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch trọng tâm công tác tuyên truyền hàng năm của ngành.

Đồng chí Hà Thi Hồng Dương, Trưởng ban Công tác Trung ương hội nhà báo Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Về phương hướng hoạt động và nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2019-2022, Chi hội Tạp chí Kiểm sát tiếp tục quán triệt và có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Hội Nhà báo Việt Nam và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của Ban Thường vụ, Ban chấp hành. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đối với Chi hội. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý hội viên một cách chặt chẽ, thường xuyên; củng cố, kiện toàn tổ chức của Chi hội, tăng cường quản lý hoạt động đi đôi với chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên- nhà báo.

Tiếp đó, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ mới 2019-2022.

Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ mới 2019-2022

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang