Nhân rộng điển hình tiên tiến chào mừng Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI

16/01/2020 20:00

(kiemsat.vn)
Sáng ngày 16/1, tại trụ sở VKSND tối cao, Vụ thi đua – Khen thưởng đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020. Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2019, Vụ 16 đã tham mưu cho Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI (năm 2020); lựa chọn, hướng dẫn 04 đơn vị có thành tích xuất sắc, tiêu biểu đề nghị xét, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; ban hành Thông tư quy định về công tác thi đua, khen thưởng, hướng dẫn về việc khen thưởng đột xuất trong ngành KSND; biên soạn cuốn sách Hỏi – Đáp pháp luật về thi đua, khen thưởng,...

Với những kết quả đạt được trong năm 2019, Vụ Thi đua khen thưởng VKSND tối cao đã vinh dự nhận được Cờ thi đua của Chính phủ.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2020, ngoài nhiệm vụ thường xuyên, Vụ Thi đua – Khen thưởng xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiếp tục hoàn thành thể chế về công tác thi đua, khen thưởng của ngành KSND; Hướng dẫn các đơn vị trong toàn Ngành tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và tham mưu tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Tiếp tục tổ chức phong trào thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”…

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Bùi Mạnh Cường cho rằng năm 2019 Vụ 16 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đã đi vào nề nếp. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đơn vị được quan tâm. Chấp hành chế độ thông tin, báo cáo, quản lý công tác theo đúng quy định.

Trong năm 2020, Vụ 16 cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, chủ động trong công tác tham mưu, hoàn thành các văn bản để làm tốt công tác thi đua khen thưởng như: Bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua đối với các đơn vị trong Ngành; Quy chế xét, đề nghị công nhận sang kiến trong ngành KSND; Ban hành cuốn sách hỏi – đáp luật về thi đua, khen thưởng… đảm bảo thực chất hơn trong công tác thi đua khen thưởng.

Phối hợp với Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền VKSND tối cao, Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ phát luật phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới để cổ vũ, nêu gương và nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao các danh hiệu thi đua cho Vụ 16

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang