VKSND tối cao: Vụ 2 tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

13/03/2020 17:00

(kiemsat.vn)
Sáng ngày 13/3/2020, Tại trụ sở VKSND tối cao, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2) đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2017-202, Chi ủy Vụ 2 thường xuyên nắm chắc tình hình, tư tưởng, chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống của cán bộ, đảng viên để kịp thời có sự chỉ đạo, uốn nắn kịp thời; tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về kỷ luật nghiệp vụ, kỷ luật công vụ....

Chế độ sinh hoạt định kỳ, chuyên đề được Ban Chi ủy duy trì tốt và được coi là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng; nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng được giữ vững; thực hiện công tác lãnh đạo toàn diện, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình...

Trong nhiệm kỳ, công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng được tăng cường; phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo Vụ chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác triển khai kịp thời, hiệu quả...

Với các kết quả đã đạt được trên các mặt công tác đã thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chi ủy; sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực cố gắng, phối hợp chặt chẽ của tập thể Chi ủy, tập thể lãnh đạo Vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện. 

Nhiệm kỳ 2017-2020, Vụ 2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và vinh dự 02 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Đồng chí Lê Minh Long, Vụ trưởng Vụ 2 phát biểu tại Đại hội

Đại hội được được nghe những ý kiến phát biểu tham luận của cán bộ đảng viên nhằm làm rõ hơn những kết quả mà Chi bộ đã đạt được cũng như hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề xuất nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, với một số chỉ tiêu cụ thể.

Đại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020 – 2022 với những mục tiêu cụ thể: đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, không để xảy ra cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật, kỷ luật nghiệp vụ, kỷ luật công vụ; tiếp tục phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời và thực hiên tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, đơn vị gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ, tổ chức Công đoàn và đơn vị vững mạnh; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đống Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng để Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ trong hoạt động kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên...

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Thường vụ đảng ủy VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Hữu Thanh thay mặt thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Chi bộ Vụ 2 trong nhiệm kỳ 2017-2020 và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ nghiệm kỳ 2020-2022. Đồng thời đề nghị Chi bộ Vụ 2 trong thời gian tới tham gia góp ý vào văn kiện của Đảng bộ VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020-2025 và văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XIII; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho Đảng viên; phát huy những thành tích đã đạt được, bên cạnh đó cần khắc phục những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ 2017-2020 nhằm đặt được kết quả cao nhất trong nhiệm kỳ tới.    

Chi ủy Chi bộ Vụ 2 nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy gồm 05 đồng chí: Đồng chí Lê Minh Long, Vụ trưởng Vụ 2 làm Bí thư chi bộ; đồng chí Nguyễn Văn Tất, Phó Vụ trưởng Vụ 2 làm Phó Bí thư chi bộ; các đồng chí Nguyễn Văn Minh, Đặng Việt Hà, Lê Thị Ngọc Dung làm Chi ủy viên nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Lãnh đạo Vụ 2 tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Vụ 2 nhiệm kỳ 2020-2022

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang