VKSND tối cao tập huấn Quy chế Quản lý đề tài khoa học, đề án

08/08/2018 22:53

(kiemsat.vn)
Sáng 08/8, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn Quy chế Quản lý đề tài khoa học, đề án của VKSND tối cao. Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Viện, đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14) chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Đại diện lãnh đạo, cán bộ các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSQS Trung ương, VKSND cấp cao 1, 2, 3 và công chức Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học.

Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, VKSND tối cao phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Theo phần trình bày của đại diện Vụ 14, Quy chế Quản lý đề tài khoa học, đề án của VKSND tối cao hoàn chỉnh trên cơ sở hợp quy định của Luật khoa học công nghệ năm 2013 và kế thừa 02 quy định của VKSND tối cao còn phù hợp là Quy chế đăng ký, xác định, tuyển chọn; triển khai thực hiện; tổ chức đánh giá, nghiệm thu và quản lý đề tài khoa học (được ban hành kèm theo Quyết định số 211/QĐ-VKSTC ngày 31/5/2011 của Viện trưởng VKSND tối cao) và Quy chế đăng ký, xác định, tuyển chọn; đánh giá, nghiệm thu và quản lý chuyên đề nghiệp vụ (được ban hành kèm theo Quyết định số 212/QĐ-VKSTC ngày 31/5/2011 của Viện trưởng VKSND tối cao). Quy chế này đã hoàn thiện một số nội dung mang tính nguyên tắc chung trong thực hiện quy trình quản lý đề tài khoa học, đề án của VKSND tối cao; bổ sung quy định cụ thể nhằm phân định rành mạch giữa đề tài khoa học (đề tài khoa học cấp bộ, đề tài khoa học cấp cơ sở) và đề án để tạo thuận lợi áp dụng trong thực tiễn; sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện quy trình quản lý đề tài khoa học, đề án của VKSND tối cao.

Toàn cảnh Hội nghị

Quy chế Quản lý đề tài khoa học, đề án của VKSND tối cao gồm 60 Điều, chia thành 04 Chương và 23 Phụ lục. Cụ thể: Quy định trình tự, thủ tục đăng ký, xác định, tuyển chọn; triển khai thực hiện; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện; nghiệm thu và quản lý kết quả thực hiện các đề tài khoa học, đề án sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý VKSND tối cao; không điều chỉnh trình tự, thủ tục cấp, quản lý kinh phí; quy trình quản lý đề tài khoa học, đề án cấp nhà nước; các hoạt động nghiên cứu, thực hiện đề tài, đề án không sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của VKSND tối cao.

Dưới sự điều hành của đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Hội nghị dành nhiều thời gian tập trung thảo luận, với 08 ý kiến phát biểu xoay quanh những vướng mắc về quy trình triển khai thực hiện đề tài khoa học, đề án của VKSND tối cao. Lãnh đạo Vụ 14 đã trả lời, giải đáp một số vướng mắc của các đơn vị, làm rõ các nội dung như: Yêu cầu, căn cứ xây dựng đăng ký đề tài khoa học, đề án; kinh phí, thời gian thực hiện; ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài, đề án vào thực tiễn,...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi ghi nhận và cảm ơn những ý kiến đóng góp thẳng thắn dựa trên thực tiễn của các đơn vị. Đồng chí cho biết, trong thời gian tới, tất cả những hoạt động thông tin liên quan đến việc triển khai các đề tài, đề án, các vấn đề nội dung nghiên cứu, kết quả nghiệm thu đánh giá sẽ được thông báo đầy đủ, kịp thời đến các đơn vị để tham khảo, lưu trữ phục vụ cho việc giảng dạy và áp dụng thực tiễn. Đồng thời, Vụ 14 sẽ nghiên cứu và tham mưu với lãnh đạo Viện để tìm cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và có những chỉ đạo kịp thời hơn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị triển khai dự án, đề tài.

Xem thêm>>>

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Vụ 8 VKSND tối cao

VKSND tối cao giải đáp vướng mắc trong thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang