VKSND tối cao lấy ý kiến mẫu sổ công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

29/05/2018 10:06

(kiemsat.vn)
Ngày 28/5, VKSND tối cao có Công văn số 2107/VKSTC-V8 gửi các đơn vị trong ngành về việc tiếp tục lấy ý kiến mẫu sổ công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đối với VKSND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ảnh minh họa

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống mẫu sổ nghiệp vụ kiểm sát, đáp ứng yêu cầu của các đạo luật về tư pháp mới được ban hành cũng như Quy chế nghiệp vụ kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự ban hành kèm theo quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao, Vụ 8 thấy cần bổ sung một số loại sổ, đồng thời cần tiếp tục lấy ý kiến của VKS các địa phương về số lượng sổ để phục vụ yêu cầu công tác nghiệp vụ, tránh ban hành những loại sổ không cần thiết, nặng về thủ tục hành chính, sao chép nhiều nhưng không mang lại hiệu quả.

Đến nay VKSND tối cao (Vụ 8) tổng hợp có 16 mẫu sổ (Dự thảo) kèm theo 16 nội dung cột, mục (file đính kèm).

Để đảm bảo chất lượng Hệ thống sổ nghiệp vụ, VKSND tối cao (Vụ 8) đề nghị đồng chí Viện trưởng VKS các tỉnh, thành phố trực thuộc TW chỉ đạo phòng nghiệp vụ nghiên cứu, góp ý kiến về số lượng mẫu sổ; nội dung các cột mục, nêu rõ lý do số lượng mẫu sổ, nội dung các cột, mục; nêu rõ lý do thêm hoặc bớt sổ, lý do thay đổi cột, mục... và gửi về VKSND tối cao (Vụ 8) trước 14h ngày 31/5/2018 (Thứ Năm) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Viện.

Công văn phúc đáp bản chính gửi bằng đường bưu điện và gửi bản mềm theo địa chỉ mail: trungthanhv4vkstc@gmail.com.

Xem thêm>>>

Tăng cường trách nhiệm của VKSND trong kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

06 nội dung phối hợp trong công tác giám định tư pháp

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang