06 nội dung phối hợp trong công tác giám định tư pháp

21/05/2018 10:11

(kiemsat.vn)
Ngày 26/3/2018, VKSND tối cao, TAND tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế số 992/QCPH-BTP-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC về việc phối hợp trong công tác giám định tư pháp.

Việc ban hành quy chế nhằm tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức liên quan về giám định tư pháp. Bên cạnh đó, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến địa phương trong tổ chức, quản lý hoạt động giám định tư pháp, giải quyết các vấn đề về giám định tư pháp cần có sự phối hợp của các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan quản lý nhà nước về giám định tư pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giám định tư pháp.

Ảnh minh họa

Theo đó, quy chế trên quy định về 06 nội dung phối hợp trong công tác giám định tư pháp, bao gồm: Phối hợp trong xây dựng văn bản về giám định tư pháp; phối hợp trong giải quyết vướng mắc về giám định tư pháp; phối hợp trong việc thống kê và cung cấp thông tin, số liệu về giám định tư pháp trong hoạt động tố tụng; phối hợp kiểm tra về giám định tư pháp trong hoạt động tố tụng; phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo về giám định tư pháp trong hoạt động tố tụng và phối hợp tổ chức họp giao ban liên ngành về giám định tư pháp trong hoạt động tố tụng.

Nguyên tắc trong việc phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức liên quan về giám định tư pháp là phải bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan trong hoạt động giám định tư pháp theo quy định của pháp luật; hoạt động phối hợp phải được phối hợp thường xuyên, kịp thời, bảo đảm đúng nội dung, hiệu quả và phải bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật công tác theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, việc phối hợp sẽ dựa trên các phương thức trao đổi trực tiếp, gửi công văn, thông báo văn bản, tổ chức họp liên ngành, hoặc hình thức khác liên quan đến giám định tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết; cung cấp số liệu về tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp và các tài liệu có liên quan về giám định tư pháp; kiểm tra liên ngành về giám định tư pháp.

Xem chi tiết 06 nội dung phối hợp tại đây

Xem thêm >>>

Quy chế tạm thời THQCT, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Ban hành Quy chế tạm thời công tác THQCT việc khám nghiệm hiện trường, tử thi, thực nghiệm điều tra và giám định

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang