VKSND tối cao kháng nghị giám đốc thẩm vụ án khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

05/05/2023 13:48

(kiemsat.vn)
Nhận thấy Bản án hành chính phúc thẩm số 641/2018/HC-PT ngày 28/11/2018 của TAND cấp cao tại HN có nhiều vi phạm, VKSND tối cao đã ban hành Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 15/QĐ-VKS-HC đề nghị hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 641/2018/HC-PT, giao hồ sơ vụ án cho TAND cấp cao tại HN để xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung vụ án

Theo hồ sơ vụ án, ông Nguyễn Văn C và vợ là bà Nguyễn Thị Th có 5.835m2 đất nông nghiệp tại khu vực Đồi GT, phường BC, thành phố HL, tỉnh QN. Ngày 15/10/2012, UBND thành phố HL có Quyết định số 2452/QĐ-UBND thu hồi giải phóng mặt bằng khu đất để thực hiện dự án Khu công nghiệp CL. Cùng với đó, ngày 28/11/2012 UBND thành phố HL có Quyết định 2876/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình anh Nguyễn Ngọc H (con ông C).

Nhận thấy quyền lợi bị xâm phạm, ông C đã khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định số 2452/QĐ-UBND và Quyết định 2876/QĐ-UBND. Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 07/2016/HC- PT ngày 29/4/2016, TAND tỉnh QN đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông C.  

Quá trình thi hành bản án nêu trên, trong cùng ngày 26/7/2016, UBND thành phố HL đã ban hành 02 quyết định, gồm: Quyết định số 2313/QĐ-UBND về việc thu hồi 2.688,8m2 đất; Quyết định số 2314/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất của ông C.  

Không đồng ý với 02 Quyết định trên, ông C đã khởi kiện yêu cầu TAND tỉnh QN hủy Quyết định số 2313/QĐ-UBND và Quyết định số 2314/QĐ- UBND ngày 26/7/2016 của UBND thành phố HL. Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 14/2018/HCST ngày 07/5/2018, TAND tỉnh QN đã tuyên xử: Bác yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn C.

Ảnh minh họa

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, ông C đã kháng cáo. Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 641/2018/HC-PT ngày 28/11/2018, TAND cấp cao tại HN đã tuyên xử: Bác kháng cáo của ông C. Giữ nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 14/2018/HC-ST ngày 07/5/2018 của TAND tỉnh QN.

Nhận thấy nội dung vụ án có nhiều vi phạm, ngày 13/10/2021, VKSND tối cao đã ban hành Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 15/QĐ-VKS-HC, đề nghị hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 641/2018/HC-PT ngày 28/11/2018 của TAND cấp cao tại HN; giao hồ sơ vụ án cho TAND cấp cao tại HN để xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Quyết định giám đốc thẩm số 12/2012/HC-GĐT ngày 25/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao đã quyết định chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 15/QĐ-VKS-HC của VKSND tối cao. Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 641/2018/HC-PT ngày 28/11/2018 của TAND cấp cao tại HN; giao hồ sơ vụ án cho TAND cấp cao tại HN để xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Những vấn đề cần rút kinh nghiệm

Ngày 15/10/2012, UBND thành phố HL ban hành Quyết định số 2452/QĐ-UBND về việc thu hồi 5.835m2 đất. Ngày 28/11/2012, UBND thành phố HL ban hành Quyết định số 2876/QĐ-UBND về phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ cho hộ anh Nguyễn Ngọc H. Tuy nhiên, phần diện tích đất bị thu hồi nêu trên được xác định thuộc quyền quản lý, sử dụng của ông C. Việc xác định sai đối tượng sử dụng đất khi ban hành các quyết định thu hồi và phê duyệt phương án bồi thường vào năm 2012 nêu trên cho gia đình anh H là trách nhiệm của UBND, được xác định bằng Bản án số 07/2016/HC-PT ngày 29/4/2016 đã có hiệu lực.

Để giải quyết vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng dự án tại Khu công nghiệp CL, UBND tỉnh QN ban hành Công văn số 6392/UBND-QLDDI ngày 23/10/2015, có nội dung: “cho phép UBND thành phố HL lập, phê duyệt lại hoặc bổ sung phương án bồi thường và tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất tại các dự án trong Khu công nghiệp CL theo cơ chế, chính sách trước Luật Đất đai 2013”. Ngày 28/10/2015, UBND thành phố HL giao Trung tâm phát triển quỹ đất lập, trình thẩm định và phê duyệt lại (hoặc bổ sung) phương án bồi thường hỗ trợ cho các hộ gia đình bị thu hồi đất tại các dự án Khu công nghiệp CL, phường BC, thành phố HL theo cơ chế, chính sách trước Luật Đất đai 2013.

Tuy nhiên, tại Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 26/7/2016, UBND thành phố HL đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo hạn mức đất và giá đất năm 2016 (theo Quyết định 3079/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 về việc phê duyệt giá đất trung bình, hạn mức đất ở trung bình) để tính hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng cho hộ gia đình ông C. Trong khi đó, nếu áp dụng theo quy định của Luật Đất đai 2003 và Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 15/2/2012 của UBND thành phố HL về việc phê duyệt giá đất trung bình, hạn mức đất ở trung bình (áp dụng cơ chế, chính sách trước Luật Đất đai năm 2013) để tính hỗ trợ, bồi thường GPMB cho hộ gia đình ông C thì mặc dù giá đất thấp hơn nhưng hạn mức đất để tính bồi thường, hỗ trợ lại cao hơn, theo đó gia đình ông C được nhận số tiền bồi thường hỗ trợ cao hơn (chênh lệch là 89.745.000 đồng).

Như vậy, việc phê duyệt lại hoặc bổ sung phương án bồi thường và tái định cư cho hộ gia đình ông C phải được thực hiện theo cơ chế, chính sách trước Luật Đất đai 2013 vì khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ, UBND đã xác định nguồn gốc đất chưa chính xác nhưng khi phê duyệt lại lại áp dụng cơ chế, chính sách theo Luật Đất đai 2013 là không đảm bảo quyền và lợi ích cho hộ gia dinh ông C. Do đó, ông C khởi kiện yêu cầu được phê duyệt bồi thường theo các quy định của Luật Đất đai 2003 là có cơ sở. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm bác yêu cầu khởi kiện của ông C yêu cầu hủy Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 về duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Nguyễn Văn C là không đúng.

Nội dung vụ án và những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong vụ án hành chính “khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” này đã được nêu cụ thể tại Thông báo rút kinh nghiệm số 71/TB-VKSTC ngày 17/7/2023 của VKSND tối cao.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang