VKSND tối cao: Học tập, quán triệt triển khai các nội dung Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII

13/12/2018 16:25

(kiemsat.vn)
Nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ các nội dung cốt lõi, căn bản tại Hội nghị Trung ương 8, khoá XII của Đảng, sáng 13/12/2018, tại trụ sở VKSND tối cao, Đảng ủy VKSND tối cao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc VKSND tối cao. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh: Việc tổ chức học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII nhằm góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu trong quá trình học tập cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe để nắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những vấn đề mới, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn với đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn các Nghị quyết, giúp cho mỗi đảng viên hiểu sâu sắc hơn và làm tốt hơn việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại đơn vị mình trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội nghị 

Tại hội nghị các đại biểu đã được đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương truyền đạt các nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII. 

Các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII do đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày tại Hội nghị

Hội nghị Trung ương 8, khoá XII diễn ra từ 02/10 đến 06/10 đã thông qua nhiều vấn đề trọng đại trong đó đã thông qua những nội dung cơ bản như Quy định số 08-Qi/TW ngày 25/10/2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kết luận số 37-KL/TW về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác.

Nghị quyết được Ban Chấp hành Trung ương thông qua lần này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập đến những vấn đề rất lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt vừa cơ bản, vừa lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Sau khi học tập nghị quyết, các đảng viên sẽ phải viết thu hoạch; đảng viên là người đứng đầu đơn vị căn cứ tình hình thực tế xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII.

Xem thêm >>>

Tuần này Quốc hội dành 3 ngày chất vấn về việc thực hiện các Nghị quyết

Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 9: Mạnh tay với 'tín dụng đen', siết, đòi nợ thuê

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang