Cơ quan điều tra VKSND tối cao ký Quy chế phối hợp công tác với 11 đơn vị trực thuộc VKSND tối cao

13/12/2018 07:56

(kiemsat.vn)
Nhằm tăng cường công tác phối hợp, chủ động phát hiện tội phạm thuộc thẩm quyền và phối hợp giải quyết các vụ, việc bảo đảm chặt chẽ và hiệu quả, chiều 12/12, tại trụ sở VKSND tối cao, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND đã chứng kiến Lễ ký Quy định phối hợp giữa Cơ quan điều tra và 11 đơn vị ngành KSND.

Thực hiện thẩm quyền mới, trên cơ sở tổng kết công tác phối hợp và được sự đồng ý của Lãnh đạo VKSND tối cao, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã thống nhất với 11 đơn vị trong ngành KSND xây dựng các quy định phối hợp, gồm: Vụ 6, Vụ 8, Vụ 12, Thanh tra VKSND tối cao và Trường ĐHKS Hà Nội, Vụ 11, Vụ 16, báo Bảo vệ pháp luật và VKSND cấp cao1, 2, 3.

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký

Quy định phối hợp giữa Cơ quan điều tra VKSND tối cao với 11 đơn vị được xây dựng trên cơ sở quy định của Luật, các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, Quy chế của Ngành. Trong đó, mỗi đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của mình có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động của Cơ quan điều tra, với mục tiêu chung nhằm phát hiện đầy đủ, kịp thời thông tin, nguồn tin về tội phạm, hỗ trợ Cơ quan điều tra VKSND tối cao hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình; đồng thời, góp phần hỗ trợ đắc lực trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.   

Thủ trưởng 12 đơn vị cùng ký Quy định phối hợp và...

... thể hiện tinh thần phối hợp

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký, đồng chí Bùi Mạnh Cường nhấn mạnh vai trò, vị trí của Cơ quan điều tra. Với tính chất đặc thù của hoạt động điều tra và với mô hình Cơ quan điều tra chỉ được tổ chức ở cấp trung ương như hiện nay thì không đáp ứng được yêu cầu mới của luật, của thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay. Vì vậy, đòi hỏi sức mạnh tổng hợp của toàn ngành KSND, trong đó cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ có hiệu quả của các đơn vị, địa phương trong toàn ngành.

Để tạo sự chuyển biến về chất trong hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra trong thời gian tới, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu: Mỗi đơn vị phải trở thành cơ sở, lực lượng trinh sát của Cơ quan điều tra VKSND tối cao trong việc phát hiện vi phạm, tội phạm và kịp thời cung cấp thông tin cho Cơ quan điều tra, trong đó lãnh đạo VKSND các địa phương phải là thủ lĩnh của lực lượng này.

Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra phải là lực lượng nòng cốt, bám sát địa bàn, chủ động, tích cực phát hiện tội phạm, nhất là các tội phạm về tham nhũng, chức vụ; tội phạm thuộc lĩnh vực hoạt động tư pháp; xử lý nghiêm minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội; Cơ quan điều tra phải thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm làm đầu mối thực hiện công tác phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành KSND; đặc biệt là phối hợp với VKSND các cấp trong việc phát hiện, yêu cầu Cơ quan điều tra các cấp chuyển án theo thẩm quyền.

Đồng chí yêu cầu Cơ quan điều tra phải thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 là: Hoàn thiện thể chế; xây dựng, đổi mới công tác tổ chức cán bộ; điều tra các vụ án về tội phạm tham nhũng, chức vụ trong hoạt động tư pháp. Như vậy, Cơ quan điều tra VKSND tối cao sẽ là công cụ hữu hiệu, là cánh tay nối dài của hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần bảo đảm các cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh.

Để các quy định phối hợp được triển khai hiệu quả, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Bùi Mạnh Cường yêu cầu, ngay sau khi ký, Thủ trưởng các đơn vị ký kết quán triệt đến toàn thể lãnh đạo, Kiểm sát viên, Điều tra viên, công chức trong đơn vị và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh. Trong đó, Cơ quan điều tra VKSND tối cao phải là lực lượng nòng cốt trong việc phát hiện, xử lý và phòng ngừa vi phạm, tội phạm; thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm làm đầu mối thực hiện công tác phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành KSND.

Xem thêm>>>

Cần có chế tài với tổ chức, cá nhân không cung cấp tài liệu cho Cơ quan điều tra

Cơ quan điều tra VKSND tối cao: Khởi tố 2 cựu Chi cục trưởng thi hành án dân sự

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang