VKSND tối cao ban hành 80 biểu mẫu về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, THAHS

01/02/2018 10:20

(kiemsat.vn)
Ngày 28/1/2018, Viện trưởng VKSND tối cao đã ký ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-VKSTC 80 biểu mẫu nghiệp vụ về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự.

Theo đó, việc ban hành các biểu mẫu nhằm triển khai thi hành thống nhất các mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự trên cơ sở quy định của BLTTHS năm 2015, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 trong ngành KSND. 

Ảnh minh họa

VKSND tối cao yêu cầu Viện trưởng VKSQSTW; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng các VKSND cấp 1,2,3; Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc TW kịp thời phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện thống nhất các Mẫu văn bản nêu trên.

Đối với các biểu mẫu nghiệp vụ thực hiện trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình đã thực hiện trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành (trước ngày 28/1/2018) vẫn có giá trị theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về VKSND tối cao (qua Vụ pháp chế và quản lý khoa học) để tổng hợp giải đáp.

Tải các mẫu văn bản nghiệp vụ tại đây

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang