170 mẫu văn bản trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, điều tra và truy tố.

28/01/2018 10:36

(kiemsat.vn)
Vừa qua, Viện trưởng VKSND tối cao đã ký và ban hành Quyết định số 15/VKSTC về việc ban hành mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, điều tra và truy tố.

Các mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ dùng trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố đã thực hiện trước ngày của Quyết định 15 (trước ngày 09/1/2018 ) có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị trong hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự ở các giai đoạn tố tụng tiếp theo.

Ảnh minh họa

Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng các VKSND cấp cao 1, 2, 3;  Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn Ngành.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về VKSND tối cao (qua Vụ pháp chế và quản lý khoa học) để tổng hợp giải đáp.

Tải các mẫu văn bản tại đây

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang