VKSND tỉnh Tuyên Quang thông báo tuyển dụng công chức năm 2023

17/03/2023 15:48

(kiemsat.vn)
VKSND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành thông báo tuyển dụng công chức năm 2023. Theo đó, đơn vị sẽ tuyển dụng 06 công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát.

 

Hình ảnh minh họa.

Về điều kiện, tiêu chuẩn chung: Là công dân Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam; tuổi đời dự tuyển: Từ đủ 18 tuổi trở lên, đối với nam không quá 35 tuổi, đối với nữ không quá 30 tuổi.

Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình: không vi phạm quy định của ngành Kiểm sát nhân dân về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không phải là người đã bị cơ quan khác xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật.

Đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật, không nói lắp, nói ngọng; nam cao từ 1,60m, nặng từ 50 kg trở lên; nữ cao từ 1,55m, nặng từ 45 kg trở lên.

Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ A2 hoặc trình độ B); có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B trở lên).

Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể: Có trình độ Cử nhân Luật trở lên; đã được đào tạo nghiệp vụ kiểm sát; đã được VKSND sơ tuyển.

Về nội dung, hình thức thi tuyển: Việc thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau: 

Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các Tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi, thi bằng Tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút. 

Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

b) Miễn thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau: Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

c) Miễn thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành Công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

d) Kết quả vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kiểm sát

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. b) Hình thức thi: thi viết. c) Thang điểm: 100 điểm. d) Thời gian thi: 180 phút. 

Về thời gian tổ chức thi tuyển: Dự kiến tháng 6 năm 2023. Địa điểm thi: Hình thức thi tập trung, dự kiến sẽ tổ chức thi tại trụ sở VKSND tỉnh Phú Thọ (đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Xem toàn văn nội dung Thông báo tại đây:

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang