VKSND tỉnh Quảng Ninh tích cực phòng, chống dịch bệnh Covid-19

22/03/2020 14:30

(kiemsat.vn)
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo hiệu quả việc phòng, chống dịch và chủ động đối phó với những tình huống xấu có thể xảy ra, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt tăng cường thanh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị trong Ngành

Thực hiện Thông báo số 167/TB-VKSTC ngày 09/3/2020 của VKSND tối cao, về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao, về việc phòng, chống dịch Covid-19; công văn số 1366/UBND ngày 08/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, về việc triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra Kế hoạch triển khai phòng chống dịch Covid -19 tại các đơn vị cấp huyện

Ngày 10/3/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 09/QĐ-VKS và Kế hoạch số 03/KH-BCĐ Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 của ngành Kiểm sát Quảng Ninh. Kế hoạch yêu cầu Viện kiểm sát 2 cấp tỉnh Quảng Ninh phải triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ của công tác phòng, chống dịch Covid-19 gây ra. Đồng thời xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra những giải pháp cụ thể thích ứng với cơ quan, đơn vị mình trong từng nội dung, nhiệm vụ; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và cần thực hiện quyết liệt trong đơn vị. Công chức, người lao động không chấp hành yêu cầu sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Kết qua thanh tra 100% Cán bộ công chức, viên chức, người lao động đều đeo khẩu trang theo đúng quy định 

Ngày 19/3/2020 Đoàn kiểm tra của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh gồm thành viên Ban chỉ đạo, Thanh tra và Văn phòng tổng hợp đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với một số VKS cấp huyện. Đoàn đã kiểm tra 05/13 VKS cấp huyện (gồm: VKS thành phố Cẩm Phả, Uông Bí, thị xã Đông Triều, Quảng Yên và VKS huyện Vân Đồn). Qua công tác  kiểm tra thấy:

Thực hiện việc đo nhiệt độ, rửa tay sát khuẩn, phổ biến nội quy phòng chống dịch Covid -19 đối với người đến làm việc tại trụ sở cơ quan

Lãnh đạo các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 10/3/2020 của VKSND tỉnh Quảng Ninh. Triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Viện trưởng VKSND tối cao, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh về công tác phòng, chống dịch Covid-19; 100% công chức, người lao động đã sử dụng khẩu trang trong suốt quá trình làm việc tại cơ quan; các đơn vị đã thực hiện rà soát, bố trí, sắp xếp công chức, người lao động làm việc tại nhà nhưng vẫn bảo đảm hoành thành được nhiệm vụ chuyên môn và yêu cầu của công tác phòng, chống dịch; thực hiện hằng ngày đo thân nhiệt tất cả công chức, người lao động, khách và nhân dân đến cơ quan liên hệ công việc, có lập Sổ ghi chép kết quả đo thân nhiệt, cập nhật địa chỉ cụ thể; đã bố trí 01 phòng riêng để thực hiện việc giao hồ sơ, trao đổi công việc với cơ quan có người liên quan, để hỏi cung, ghi lời khai.

Sổ sách ghi chép lưu lại các thông tin của người ra vào cơ quan

Nội quy tiếp công dân (đặt tại khu vực cổng ra vào cơ quan); có dung dịch rửa tay sát khuẩn, đã thành lập tổ kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch tại đơn vị. Bên cạnh công tác kiểm tra Đoàn kiểm tra đã tham gia, hướng dẫn cho các đơn vị một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch, công tác kiểm tra giám sát nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động của Viện kiểm sát 2 cấp trong việc chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang