VKSND tỉnh Gia Lai sáng kiến mới trong việc xây dựng “Thư viện sách điện tử”

19/10/2020 07:40

(kiemsat.vn)
Vừa qua VKSND tỉnh Gia Lai đã xây dựng “Thư viện sách điện tử”, tạo lập Nhóm Zalo “Cùng nghiên cứu Thông báo rút kinh nghiệm” để tăng cường công tác tự học tập, đào tạo, bồi dưỡng trong đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên nhằm nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ.

VKSND tỉnh Gia Lai đã tập hợp, biên tập, hệ thống 72 văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của VKSND cấp cao tại Đà Nẵng và của VKSND tối cao (Để lưu hành nội bộ, không bao gồm các văn bản hướng dẫn công tác hằng năm của các Vụ nghiệp vụ thuộc Viện KSND tối cao) từ năm 2012 đến năm 2020, theo 04 Danh mục.

 Gồm: (1). Danh mục văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự (32 văn bản); (2). Danh mục văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (23 văn bản); (3). Danh mục văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính (13 văn bản); (4). Danh mục văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (04 văn bản).

Hình ảnh Sách điện tử tuyển tập 32 văn bản hướng dẫn nghiệp vụ THQCT, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự

Các Danh mục văn bản được thiết kế, xây dựng theo 2 phương pháp: Một là, tạo “file word” lập bảng danh mục theo thứ tự năm ban hành, tên văn bản, đơn vị ban hành, đính kèm tệp văn bản để mở, nghiên cứu trực tiếp khi cần; Hai là, thiết kế 04 Sách điện tử định dạng “PDF”, phân loại theo các nhóm danh mục nêu trên, có tạo mục lục văn bản để thuận tiện cho việc xem và nghiên cứu từng văn bản.

Hình ảnh Danh mục văn bản hướng dẫn, giải đáp nghiệp vụ THQCT, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự

Ngoài ra, đơn vị đã tập hợp được 355 Thông báo rút kinh nghiệm về nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của 03 Viện KSND cấp cao và của Viện KSND tối cao ban hành từ năm 2015 đến năm 2020 và đã tiến hành biên tập, hệ thống, xây dựng 13 tập “Sách điện tử” định dạng “PDF”.

Gồm 04 tập Thông báo rút kinh nghiệm về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự (99 Thông báo rút kinh nghiệm); 08 tập Thông báo rút kinh nghiệm về công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (240 Thông báo rút kinh nghiệm); 01 tập Thông báo rút kinh nghiệm về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính (16 Thông báo rút kinh nghiệm).

Để quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các tập văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và thông báo rút kinh nghiệm nêu trên, Viện KSND tỉnh Gia Lai đã có sáng kiến xây dựng “Thư viện sách điện tử” về thông báo rút kinh nghiệm và tạo lập Nhóm Zalo “Cùng nghiên cứu Thông báo rút kinh nghiệm”, nhằm mục đích:

Thứ nhất, thực hiện Ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện KSND tỉnh về việc tăng cường tổng hợp, nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm thông qua các Thông báo rút kinh nghiệm, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của Viện KSND cấp trên để nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng theo tinh thần Chỉ thị số 07/CT-VKSTC của Viện trưởng Viện KSND tối cao.

Thứ hai, tạo một “Thư viện Sách điện tử” chuyên đăng tải những Thông báo rút kinh nghiệm của Viện KSND tối cao, Viện KSND cấp cao, Viện KSND tỉnh và các Công văn, Hướng dẫn nghiệp vụ của VKSND các cấp (không phải là văn bản mật) để cán bộ, công chức, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện KSND hai cấp tỉnh Gia Lai cùng nghiên cứu, học tập, rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Đây là “Một địa chỉ chung để cùng học tập online” của cán bộ, công chức, Kiểm sát viên Viện KSND hai cấp tỉnh Gia Lai trên phần mềm Zalo. Bởi lẽ, việc nghiên cứu, đọc sách điện tử trên điện thoại và máy tính bảng thông qua “zalo” hiện nay cơ bản rất thuận tiện và nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi.

Hình ảnh Nhóm Zalo “Cùng nghiên cứu Thông báo rút kinh nghiệm” của VKSND tỉnh Gia Lai

Dung lượng gửi file lên đến 01 GB. Thành viên của Nhóm là tất cả cán bộ, công chức đang công tác tại Viện KSND hai cấp tỉnh Gia Lai. Tất cả các đơn vị Viện KSND hai cấp tỉnh Gia Lai và các cá nhân trong nhóm cùng tham gia thu thập, đóng góp, cung cấp tài liệu để mọi người cùng nghiên cứu, tham khảo, vận dụng. Các Phòng thuộc Viện KSND tỉnh và Văn phòng tổng hợp là đầu mối chính trong việc cung cấp tài liệu lên Nhóm.

Tài liệu đăng lên Nhóm là văn bản điện tử, ưu tiên định dạng “file pdf” hoặc “file ảnh” để thuận tiện trong việc nghiên cứu, theo dõi trên các phương tiện như Điện thoại di động, Máy tính bảng. Đơn vị cũng xác định, đây là Nhóm nghiên cứu, học tập, nên các thành viên không thông tin, chia sẻ hoặc trao đổi những thông tin mang tính cá nhân và không dùng để trao đổi, nói chuyện những vấn đề không liên quan đến nội dung đăng tải trong Nhóm.

Ý tưởng và cách làm “Cùng nghiên cứu thông báo rút kinh nghiệm” như đã nêu ở trên được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của cán bộ, công chức Viện KSND hai cấp với mục đích học tập, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ nghiệp vụ. Thông qua đó, các đơn vị dễ dàng tiếp cận, quản lý, lưu giữ, đồng thời tiếp tục hệ thống văn bản trong những năm tiếp theo để phục vụ có hiệu quả công tác nghiệp vụ của Ngành./.

VKSND huyện Triệu Phong (Quảng Trị) ủng hộ bà con nhân dân vùng lũ lụt

(Kiemsat.vn) - Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong đã phát động phong trào kết nối yêu thương, kêu gọi sự giúp đỡ của các cá nhân, tập thể trên địa bàn và sự đóng góp của công chức, người lao động trong cơ quan nhằm chia sẻ, giúp đỡ với những khó khăn của người dân trên địa bàn do ảnh hưởng của lũ lụt.

VKSND tỉnh Gia Lai sáng kiến mới trong việc xây dựng “Thư viện sách điện tử”

(Kiemsat.vn) - Vừa qua VKSND tỉnh Gia Lai đã xây dựng “Thư viện sách điện tử”, tạo lập Nhóm Zalo “Cùng nghiên cứu Thông báo rút kinh nghiệm” để tăng cường công tác tự học tập, đào tạo, bồi dưỡng trong đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên nhằm nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang