VKSND thành phố Hà Nội ký kết giao ước thi đua năm 2017

20/03/2017 02:23

(kiemsat.vn)
Sáng 20/3, VKSND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Ký kết giao ước thi đua năm 2017 của 45 đơn vị gồm 15 Phòng nghiệp vụ và 30 VKS cấp quận, huyện trực thuộc.

HN-VT-VKSHN-ky-le-ky-thi-dua Đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng VKSND thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi Lễ

Để phát huy những thành tích đã đạt được trong công tác Thi đua khen thưởng năm 2016 và đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017, ngành Kiểm sát Thủ đô đã cùng ký giao ước thi đua với các nội dung chính liên quan đến công tác xây dựng Đảng; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của thành phố, gắn liền với thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, mà trọng tâm là “Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; đề cao trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, sâu sát trong quản lý, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác”.

HN-dai-dien-lanh-dao-cac-don-vi-VKSHN-ky-le-ky-thi-dua (2) Đại diện các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2017

Năm 2017, là năm tiếp tục quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Quốc hội về phát triển kinh tế – xã hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, ngành Kiểm sát nhân dân tập trung phấn đấu thực hiện mục tiêu: “Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các đạo luật mới tư pháp, những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân; tăng cường trách nhiệm công tố, không để xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm; hoàn thành tốt nhiệm vụ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; xây dựng ngành Kiểm sát trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay”; đồng thời quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương của Viện trưởng VKSNDTC “Đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, hiệu quả” nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác của toàn ngành…

Đứng trước những cơ hội và thách thức đó, các đơn vị trong ngành Kiểm sát Thủ đô đều thể hiện quyết tâm giữ vững thành tích chuyên môn công tác, thi đua đã đạt được trong những năm trước đó, và tiếp tục có bước phát triển, đổi mới hơn trong năm 2017.

Thu Hiền

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang