VKSND huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh thực hiện hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án hình sự

06/12/2016 02:59

Năm 2016, VKSND huyện Thạch Hà đã triển khai nhiều biện kháp công tác, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án hình sự. Đơn vị đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án; việc áp giải bị án thi hành án phạt tù; việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo; việc cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Đáng chú ý là, VKSND huyện Thạch Hà đã tiến hành kiểm sát trực tiếp về công tác thi hành án hình sự tại cơ quan Thi hành án hình sự cùng cấp và các đơn vị cấp xã gồm: Thạch Kênh, Thạch Sơn, Thạch Vĩnh, Thạch Lâm, Thạch Đỉnh, Thạch Văn và thị trấn Thạch Hà. Các cuộc kiểm sát được tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật và có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc huyện, theo đúng quy chế phối hợp công tác giữa 2 đơn vị.

thach-ha

Một buổi kiểm sát công tác thi hành án hình sự của VKSND huyện Thạch Hà

Qua hoạt động kiểm sát trực tiếp, đơn vị đã phát hiện nhiều vi phạm của Cơ quan Thi hành án hình sự và UBND cấp xã liên quan đến công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án treo như: Chưa thực hiện việc phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người chấp hành án treo; báo cáo nhận xét hàng quý của người được phân công giám sát, giáo dục chưa đầy đủ; các bị án chấp hành án tại địa phương không làm bản kiểm điểm hàng tháng, tự nhận xét hàng quý; tự ý đi khỏi nơi cư trú không xin phép chính quyền địa phương… Trước những vi phạm nói trên, đơn vị đã ban hành 03 kháng nghị đối với các xã Thạch Sơn, Thạch Kênh và thị trấn Thạch Hà, ban hành 02 kiến nghị đối với các xã Thạch Đỉnh, Thạch Văn, yêu cầu kịp thời khắc phục những vi phạm.

Nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, gắn với việc kiểm sát trực tiếp trong công tác thi hành án hình sự, Lãnh đạo đơn vị đã phân công cán bộ, Kiểm sát viên ở các bộ phận nghiệp vụ tiến hành nắm tình hình tiếp nhận và giải quyết tin báo và xác minh điều kiện thi hành án trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn các xã, thị trấn.

Nhờ áp dụng linh hoạt nhiều biện pháp công tác nên hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án hình sự của đơn vị đạt nhiều kết quả tích cực. Mặc dù chưa kết thúc kế hoạch công tác năm 2016, nhưng đơn vị đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ như: kiểm sát trực tiếp 7/19 UBND các xã có bị án đang thi hành, đạt 36,8% (chỉ tiêu đầu năm đề ra là 25%); hoàn thành 100% các điểm phúc tra thực hiện kiến nghị, kháng nghị đã ban hành trong năm 2015; ban hành 03 kháng nghị, 02 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án hình sự…

Những tháng cuối năm 2016, VKSND huyện Thạch Hà tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt hơn nữa hoạt động kiểm sát, góp gần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự trên địa bàn theo đúng các quy định của pháp luật.

Trường Lâm/vienkiemsat.hatinh.gov.vn

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang