VKSND huyện Phong Thổ: Tăng cường công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát cấp huyện với UBND xã

23/09/2016 03:57

(kiemsat.vn)
Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tiếp nhận, quản lý, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật của UBND cấp xã, đảm bảo thực hiện tốt Chỉ thị số 21 -CT/TU ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về “ Tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý tố giác tin báo tội phạm và vi phạm pháp luật”, thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND xã với Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ, ngày 19/9/2016, VKSND huyện Phong Thổ tiến hành kiểm tra tại UBND xã Nậm Xe về công tác tiếp nhận, quản lý tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật do Đ/c Đồng Xuân Tím- Phó Viện trưởng VKSND huyện Phong Thổ làm Trưởng đoàn.

Quá trình kiểm tra đã phát hiện nhiều hạn chế, tồn tại của UBND xã như: Việc lập hồ sơ tin báo, tố giác chưa đầy đủ, việc thông báo kết quả giải quyết tin báo, và thực hiện chế độ báo cáo thống kê chưa theo đúng Thông tư liên tịch số 06 /2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013 về Hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, và Quy chế giữa UBND xã đã ký với VKSND huyện Phong Thổ. Đồng thời, Đoàn kiểm tra cũng hướng dẫn cụ thể cho các cán bộ phụ trách việc lập hồ sơ, trình tự giải quyết các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Kết hợp với kiểm tra, hướng dẫn về thực hiện Chỉ thị số 21 tại UBND xã Nậm Xe, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm sát trực tiếp tại UBND xã về công tác thi hành án treo, cải tạo không giữ, qua kiểm tra cũng phát hiện một số vi phạm còn tồn tại.

Đoàn kiểm tra đánh giá, một trong những nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế trên là do lực lượng cán bộ cấp xã thực hiện nhiệm vụ trong công tác này chủ yếu là kiêm nhiệm, còn hạn chế về năng lực, chưa chủ động tham mưu với UBND xã, cơ quan cấp trên và VKSND huyện về khó khăn vướng mắc khi thực hiện để kịp thời có biện pháp xử lý.

Cuối cùng VKSND huyện Phong Thổ kiến nghị với cấp ủy, UBND xã cần nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 21 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Quy chế đã ký kết giữa UBND xã với Viện kiểm sát huyện, và các quy định của pháp luật, khắc phục ngay những vi phạm, hạn chế đã nêu trên trong thời gian tới.

Vũ Đức Thiện
VKSND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang