VKSND huyện Ninh Giang (Hải Dương): 07 năm liên tục được tuyên dương, khen thưởng trong công tác tuyên truyền

22/02/2022 13:13

(kiemsat.vn)
Bên cạnh công tác nghiệp vụ, VKSND huyện Ninh Giang luôn xác định công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật là một trong những khâu công tác trọng tâm của đơn vị, mang tính thường xuyên liên tục để góp phần từng bước đưa hình ảnh đơn vị, người cán bộ Kiểm sát đến gần hơn với người dân trong cả nước nói chung và người dân trên địa bàn huyện Ninh Giang nói riêng.

Năm 2021 là năm đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng của ngành Kiểm sát trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, Quốc hội trong công tác cải cách tư pháp, là năm triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào cuộc sống và tuyên truyền hướng đến bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ... Đây cũng là năm mà ngành Kiểm sát cùng lúc thực hiện mục tiêu kép vừa thực hiện chỉ tiêu Quốc hội giao vừa thực hiện an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Các đơn vị, cán bộ, người lao động ngành Kiểm sát đã và đang tích cực rèn luyện, phấn đấu lập nhiều thành tích trong hoạt động nghiệp vụ, công tác tuyên truyền đóng góp một phần công sức vào những kết quả, thành tích chung của ngành Kiểm sát nhân dân.

Cùng với toàn Ngành, trong những năm qua, VKSND huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đã tích cực đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện, xác định công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật là một trong những khâu công tác trọng tâm của đơn vị, mang tính thường xuyên liên tục để góp phần từng bước đưa hình ảnh đơn vị đến với người dân trong cả nước nói chung và người dân trên địa bàn huyện Ninh Giang nói riêng.

Với những kết quả đã đạt được trong công tác thông tin tuyên truyền, tập thể VKSND huyện Ninh Giang vinh dự 07 năm liền được Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương và 01 cá nhân được Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền các năm liên tục từ 2015 đến 2021.

Hàng năm, VKSND huyện Ninh Giang luôn bám sát Chủ trương, Kế hoạch tuyên truyền của Ngành và VKSND tỉnh Hải Dương; chủ động xây dựng Kế hoạch, Chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật của đơn vị. Trong đó, đơn vị đã tích cực phối hợp với các cơ quan tư pháp, Đài phát thanh và truyền hình huyện nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ngành Kiểm sát nói chung và ngành Kiểm sát tỉnh Hải Dương nói riêng để toàn thể nhân dân hiểu rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, vị trí, vai trò của VKSND trong tiến trình cải cách tư pháp, góp phần nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân, phục vụ có hiệu quả việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua phiên tòa xét xử.

Đồng thời, VKSND huyện Ninh Giang cũng đã thông qua các hình thức tuyên truyền khác nhau để phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Trong đó, việc lựa chọn những vụ án hình sự có tính chất nghiêm trọng, điển hình để phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án đưa ra xét xử nhanh chóng, đáp ứng công tác phòng chống tội phạm giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm cho nhân dân cũng là một trong những hình thức mang lại hiệu quả tuyên truyền cao trên địa bàn huyện. 

Việc bám sát các Chỉ thị, Chương trình kế hoạch của cấp trên, của đơn vị đã giúp công tác tuyên truyền của VKSND huyện Ninh Giang đã có nhiều chuyển biến; số lượng tin, bài đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài Ngành tính từ năm 2015 - 2021 là 410 tin bài. Phạm vi tin, bài được mở rộng, phong phú, đa dạng, làm nổi bật hoạt động của Ngành, đơn vị trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình, từ đó nâng cao công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Trong những năm qua, với sự nỗ lực của các cán bộ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên VKSND huyện Ninh Giang, số lượng và chất lượng tin bài được đăng tải qua các năm đã tăng gấp nhiều so với yêu cầu đề ra. Mỗi tin bài, mỗi hoạt động tuyên truyền của đơn vị đã và đang từng bước góp phần xây dựng hình ảnh ngành Kiểm sát ngày càng in đậm trong quần chúng nhân dân.

Ngoài ra, VKSND huyện Ninh Giang còn được Huyện ủy Ninh Giang, Đài phát thanh huyện Ninh Giang đánh giá cao trong công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn huyện, giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật, cũng như hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm của người dân trên địa bàn huyện Ninh Giang.

Với nhận thức đúng, có các giải pháp cụ thể, đổi mới và quyết tâm cao, VKSND huyện Ninh Giang tin tưởng rằng công tác thông tin tuyên truyền của đơn vị nói riêng, của ngành Kiểm sát tỉnh Hải Dương nói chung sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, đồng thời, nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội./.

VKSND tỉnh Quảng Ninh khánh thành nhà luyện tập thể thao và ra mắt Câu lạc bộ thể thao VKSND tỉnh

(Kiemsat.vn) - Việc xây dựng và đưa nhà tập luyện thể thao VKSND tỉnh Quảng Ninh đi vào hoạt động là một dấu ấn ghi nhận sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo VKSND tối cao; lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Ninh trong việc quan tâm chăm lo đến đời sống tinh thần của công chức, người lao động.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang