VKSND TP. Hải Dương xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

15/02/2022 13:25

(kiemsat.vn)
VKSND TP. Hải Dương luôn xác định công tác tuyên truyền là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và quan trọng. Đơn vị đã chủ động phân công Lãnh đạo phụ trách chung và một Kiểm sát viên làm đầu mối, tổng hợp các thông tin và sự kiện có liên quan đến nội dung tuyên truyền.

Cùng với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Viện, các Kiểm sát viên, công chức, người lao động, năm 2021 VKSND thành phố Hải Dương đã có nhiều tin, bài được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh Hải Dương, Trang tin của VKSND tối cao, Tạp chí Kiểm sát, báo Bảo vệ pháp luật, Trang tin của UBND thành phố địa phương,… góp phần tuyên truyền hiệu quả về công tác của đơn vị và của ngành Kiểm sát tỉnh Hải Dương. Cuối năm 2021, tập thể đơn vị và 01 cá nhân thuộc VKSND TP. Hải Dương được Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin tuyên tuyền.

Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương tặng Giấy khen cho VKSND TP. Hải Dương và các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền năm 2021.

Phát huy những kết quả đạt được, VKSND TP. Hải Dương tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền trong năm 2022 là tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05/CT-VKSTC ngày 08/6/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành kiểm sát nhân dân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, góp phần giúp người dân và xã hội nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng thời, bám sát Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 10/01/2022 của VKSND tỉnh về trọng tâm công tác năm 2022; thông tin kịp thời, đầy đủ những chủ trương công tác trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo yêu cầu của Quốc hội khóa XV, nhất là về thực hiện nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm, chống tội phạm tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống các cơ quan tư pháp; bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong các hoạt động tư pháp; kết quả thực hiện công tác đột phá năm 2022.

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền VKSND tối cao, Tỉnh ủy và VKSND tỉnh; tăng cường viết tin bài về trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm, kết quả các mặt hoạt động, công tác của đơn vị, gương người tốt, việc tốt để nhân rộng trong toàn Ngành; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc viết tin, bài, tuyên truyền; nâng cao chất lượng hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; chú trọng việc tuyên truyền xây dựng hình ảnh ngành Kiểm sát, hình ảnh người cán bộ kiểm sát trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Infographic: Danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho F0 tại nhà theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế

(Kiemsat.vn) - Bộ Y tế vừa ban hành "Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà" tại Quyết định số 261/QĐ-BYT. Trong đó nêu rõ, người mắc COVID-19 (F0) điều trị tại nhà sẽ được kê các thuốc hạ sốt, giảm đau, kháng virus; riêng thuốc chống đông và chống viêm sẽ không được phát sẵn mà do bác sĩ kê và chỉ dùng 1 ngày trong thời gian chờ chuyển đến cơ sở điều trị người bệnh COVID-19.

Tăng cường, thúc đẩy phòng chống tội phạm, tư pháp hình sự và bảo vệ pháp chế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

(Kiemsat.vn) - Ngày 14/02/2022, Đoàn đại biểu cấp cao VKSND tối cao Việt Nam do đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã tham dự Diễn đàn hợp tác tư pháp hình sự khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ nhất (Crim-Ap) về tăng cường, thúc đẩy phòng chống tội phạm, tư pháp hình sự và bảo vệ pháp chế.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang